Tarife utilizare spații BCU

 

Nr.

crt.

Spaţiul utilizat

Tarif /1h/nr. persoane

Tarif /1h/ nr. persoane

Tarif /1h/ nr. persoane

Tarif /1h/ nr. persoane

1

Aulă + Hol Aulă

500 Euro/1h /

100 pers.

750 Euro/1h /

100 – 150 pers.

1000 Euro/1h /

150 - 200 pers.

1250 Euro/1h /

200 – 250 pers.

2

Hol Aulă

100 Euro/1h /

50 pers.

-

-

-

3

Salon „Carol I

500 Euro/1h /

50 pers.

-

-

-

4

Sala Profesorilor

400 Euro/1h /

16 pers.

-

-

-

5

Sală Rotondă a Profesorilor

200 Euro/1h /

8 pers.

-

-

-

6

Sală Consiliu

200 Euro/1h /

50 pers.

-

-

-

7

Hol „Dacia”

100 Euro/1h /

50 pers.

-

-

-


Tariful pentru desfășurarea, de către terțe persoane, în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, a unor evenimente ocazionale (conferințe, simpozioane, seminarii, expoziții, lansări de carte, prezentări de noi tehnologii, precum și orice altele asemenea) în domeniul educaţiei, culturii, ştiinţei şi tehnologiei se va încadra în tarifele mai sus menționate și va fi propus în funcție de caracteristicile fiecărui eveniment (locație, nr. de ore și nr. de persoane).