Carte românească

 

Documente reprezentative:

 

 

 Noulu Testamentu. Balgrad, 1648

 

Psaltira Bl[a]jennago Pr[o]r[o]ca I Taria Davida din greceate În limba rumanească pre stihuri tlăcuită. Ed. I-a, Uniev, 1673 (Unicat)

(comentariu detaliat - Dr. Doru Bădără)

 

Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptura. Bucureşti, 1688

(comentariu detaliat - Dr. Doru Bădără)

  

Noulu Testamentu. Bucureşti, 1703

 

 

 R. Tempea, Grammatica românească. Sibiu, 1797

 

 Gh. Şincai, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae. Buda, 1805

 

 I. Molnar, Deutsch-Walachische Sprachlehre. Sibiu, 1810

 

 Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu. Buda, 1825

 

 I. Eliade-Rădulescu, Grammatica româneasca. Sibiu, 1828

 

 

 

Mihai Eminescu - Poesii, Editura Librariei SOCECU & COMP. - Bucureşti, 1884 (text integral):

pag. 1-100, pag. 101-216, pag. 217-306