Cărţi restaurate

Cărţi restaurate în laboratoarele Bibliotecii Centrale Universitare

                                                                                                    Situaţie la 31.12.2000

 

Carte românească

Penticostar

Liturghier

 

Carte străină

De origine et rebus gestis polonorum libri XXX

Parekvolai eistein homeron Iliada, Roma 1542