Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography”

          Departamentul de Geografie Umană și Economică al Facultății de Geografie, Universitatea din București organizează conferința internațională Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography. Evenimentul va avea loc în data de 18 noiembrie 2016 în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, Calea Victoriei nr. 88.

         Conferința se adresează profesorilor, cercetătorilor, experților, practicienilor și doctoranzilor în domeniul geografiei, științelor sociale și a altor domenii conexe. Scopul principal este de a crea un mediu propice pentru facilitarea schimbului de idei și de bune practici între sectoarele de cercetare aplicată și didactică, atât în mediul academic universitar cât și preuniversitar.

         În acest sens, conferința va asigura contextul științific pentru stimularea dezbaterilor pe tema procesului prin care trece geografia ca domeniu în prezent, pornind de la regândirea propriei sale paradigme. Aspecte teoretice, filozofice sau metodologice vor sta la baza evenimentului, discuțiile concentrându-se asupra conceptelor de: spațiu și loc, mediu natural/fizic, schimbări globale, criza economică, schimbări climatice și încălzire globală, politici de dezvoltare, politici în cadrul societăților în curs de dezvoltare, previziuni de dezvoltare, implementare de proiecte și reforma educației atât pentru mediul românesc cât și pentru celelalte state europene.

Mai multe informații despre Conferința Internațională „Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography” pot fi obținute de pe site-ul evenimentului www.geo.unibuc.ro/geoconference/