Lansare album și vernisarea expoziției cu același titlu
„Eroinele României Mari. Destine din Linia Întâi”

                                                                                                     

Joi, 10 mai 2018, începând cu ora 11:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, va avea loc evenimentul de lansare a volumului „Eroinele României mari. Destine din Linia Întâi”. Lansarea acestui album va fi urmată de vernisarea expoziției cu aceeași temă.

            „O perspectivă mai nouă asupra importantului moment istoric al înfăptuirii Marii Uniri, cu modificarea centrului de greutate de la bărbatul-erou către femeia-erou, a fost punctul de pornire al acestui demers cultural (...). Consider că, în acest fel, ne achităm de una din datoriile istorice pe care le avem în fața Doamnelor neamului românesc, care, prin viziunea lor avangardistă, prin varii forme de emancipare au urnit, la început de secol, către modernism împietritul statut social de până atunci al femeii române” - director de proiect Mireille Rădoi, președinta Fundației Universitare Carol I.

            „Eroinele României mari. Destine din Linia Întâi” este un omagiu adus participării femeilor române la evenimentele derulate în timpul Primului Război Mondial și ale căror acțiuni au adus o mare contribuție la înfăptuirea visului secular, Unirea tuturor românilor.  Volumul în sine este expresia materializării unui susținut dialog interinstituțional, proiectul finanțat de Primăria Municipiului București, prin Muzeul Național al Literaturii Române. Proiectul de cercetare și expoziţia au fost derulate la iniţiativa Fundației Universitare Carol I, în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României și cu Biblioteca Centrală Universitară Carol I. Permanent pe durata proiectului Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I, Muzeul Național de Istorie a României, Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Brașov, Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov au colaborat spre buna sa desfășurare.

            Rezultatul muncii colectivului de cercetători din București, Cluj și Reșița, aflați sub coordonarea științifică doamnei prof. univ. dr. Adina Berciu, s-a concretizat în redactarea unui număr de peste o sută de medalioane dedicate doamnelor neamului nostru ale căror demersuri  au avut ca principale direcții acțiuni civice și politice, eroismul pe câmpul de luptă sau rezistența sub ocupația germană, activitățile în cadrul Societății Naționale de Crucea Roșie a României din țară și străinătate. S-au adăugat manifestările culturale ale personalităților din sfera artistic-literară dedicată strângerii de ajutoare pentru răniți și prizonieri, manifestări ale reprezentantelor intelectualității românești cu rol de a propaga și cultiva ideea conștiinței naționale, a unității de neam și de țară.

            Din cele aproape 500 de pagini, un capitol este dedicat exclusiv acțiunilor Reginei Maria a României, un altul marelui sprijin venit din partea monahiilor, angrenate la rândul lor în acțiuni ale Crucii Roșii Române. Reconstituirea activităților a avut o amplă bază documentară din Arhivele Naționale, biblioteci, dar și din arhive personale ale urmașilor acestor doamne ale neamului românesc. În plus, fiecare medalion, în măsura existenței materialului, a beneficiat și de imagini.

            Bogata documentare fotografică a oferit materialul potrivit realizării unei expoziţii omagiale cu acelaşi titlu, „Eroinele României Mari. Destine din Linia Întâi”, expoziţie care respectă structura cărţii.

            Prin imagine, ca limbaj universal, se completează astfel în mod strălucit tematica Albumului, accentuându-se contribuţia femeii române la realizarea statului naţional unitar, eveniment care a depăşit graniţele ţării şi a influenţat istoria contemporană a Europei.

            Expoziţia, rezultat al amplei documentări în fondurile de fotografii/ stampe/ desene/tablouri, puţin sau insuficient valorificate din această perspectivă nouă, alcătuită din 16 panouri care se constituie într-o invitaţie vizuală de excepţie pentru a descoperi în paginile cărţii  realităţi şi detalii despre femeia română în calitate ei fie de regină, medic sau soră de caritate, luptător, opozant în faţa ocupantului, artist implicat în acţiuni de caritate, intelectual luptând pentru idealul naţional.