Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României

 

Sire,

 

Cu ocazia fericitului eveniment reprezentat de Ziua de Naştere a Majestăţii Voastre, Vă rugăm să ne îngăduiţi a împlini o datorie de onoare, izvorâtă dintr-un sentiment de aleasă stimă şi profundă gratitudine.

Vă felicităm din toată inima pentru cununa anilor înţelepţi pe care Majestatea Voastră i-a adunat şi trăit cu cinste şi onoare.

Vă felicităm, de asemenea, pentru calităţile morale şi sufleteşti, care au reprezentat permanent pentru noi un exemplu, pe care ne simţim onoraţi a-l urma.

Pentru oamenii de carte din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“, Ctitorie de prestigiu a marelui Rege al cărui nume îl poartă, vizitele cu care Majestatea Voastră ne-a onorat în mai multe ocazii reprezintă momente unice pentru instituţia noastră, de bucurie şi mândrie, care cu greu îşi pot găsi echivalentul în cuvinte.

În activitatea noastră, pusă în slujba tineretului universitar, avem în minte îndemnul Majestăţii Voastre de a păstra mereu viu rostul suprem al bibliotecii, de călăuză generoasă aflată de peste un secol în slujba tineretului universitar.

 

Vă rugăm să ne permiteţi, Sire, să Vă urăm  Mulţi Ani Sănătoşi!

 

Alături de Majestatea Voastră, în calitate de garant al valorilor supreme pe care le reprezentaţi, poporul român îşi poate regăsi demnitatea.

 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!