• Imagini din timpul evenimentului

12 octombrie 2015