Istoria literaturii creştine vechi grecesti şi latine / Claudio Moreschini, Enrico Norelli  Vol. 1-2

 

Productia literară crestină a constituit adesea un instrument de lucru indispensabil pentru istoria Bisericii vechi sau un aspect particular al gândirii patristice. Lucrarea lui Claudio Moreschini şi Enrico Norelli evidenţiază însă contribuţia inestimabilă pe care crestinismul a adus-o la formarea culturii occidentale – a culturii în sens larg, cuprinzind nu doar aspectele artistice, ci şi gândirea, problematicile, soluţiile pe care creştinismul primelor secole le-a produs şi le-a trăit. Prin conţinuturi şi genuri puternic inrădăcinate în tradiţie, dar, în acelasi timp, noi, originale, literatura crestină, al cărei nucleu este particularitatea mesajului evanghelic, a marcat trecerea de la civilizaţia antică la cea medievală.  
Din cuprins (cele două volume): Epistolele lui Pavel şi tradiţia epistolară paulină • Tradiţia evanghelică • Tradiţia ioanină • Cele mai vechi apocalipse creştine • Creştinismul şi antichitatea târzie • Scriitori greci implicaţi în controversa ariană • Poezia creştină apuseană • Augustin • Epoca invaziilor barbare în Occident • Poezia liturgică greacă • Istoriografia creştină greacă
 http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=190470_11&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=30&WebPageNr=1&SearchTerm1=ISTORIA%20LITERATURII%20CRESTINE%20V%20.2.643306&SearchT1=&Index1=Uindex08&SearchMethod=Find_2&ItemNr=30