România în relaţiile internaţionale ale Conferinţei de Pace de la Paris-Versailles, 1919 - 1920
Recunoasterea internaţională a Marii Uniri / Gheorghe Calcan