Cronicarii, adevarul si puterea : istorie si ideologie în cronistica moldoveneasca a secolului al XVII-lea / Nadia Manea ; cuv. înainte de Stelian Brezeanu

 

 

 

O incursiune în istoria culturală, politico - ideologică şi mentală a Moldovei secolului al XVII-lea. În peisajul istoriografiei moldovene a acestui veac, primii istorici care se văd sunt Grigore Ureche şi Miron Costin. Alături de ei sau măcar în umbră lor, trebuie să se afle şi Eustratie Logofătul, Simion Dascălul şi Misail Călugărul. Elaborându-şi scrierile, aceşti autori s-au aflat sub presiunea a două puteri de naturi diferite: puterea politică, care le-a marcat existenţa, şi puterea adevărului celor scrise, care le-a asigurat perenitatea operei.

Pentru a stabili măsura în care opţiunile politice şi motivaţiile ideologice ale cronicarilor acestui timp au determinat formularea unui anume diagnostic asupra trecutului, autoarea şi-a structurat lucrarea în trei capitole: „Destine de cronicari moldoveni în secolul al XVII-lea”, „Scrieri istorice din Moldova secolului al XVII-lea” şi „Trecut istoric şi acţiune politică în Moldova secolului al XVII-lea”.