Viaţa şi faptele Domnului Ţării Romnaneşti Constantin Vodă Brâncoveanu, de Pr. Niculae M. Popescu

 

 

       De erau vremuri de pace şi linişte în ţară, Voievozii noştri îngrijeau de norod, îi făceau judecăţi drepte, ridicau şcoli, unde se luminează mintea, şi scoteau de sub tipare cărţi de slujbă, pe care şi acum le citim în biserici, precum şi cărţi povăţuitoare de tot ce aduce bine în viaţa omului. Iar când vrăjmaşii cei puternici cereau Voievozilor noştri să-şi îngenuncheze cu totul ţara, ori să-şi lepede legea lor creştinească, atunci ei alegeau mai bine să moară în chinuri neînchipuite, decat să facă acest lucru urât de oameni şi de Dumnezeu. Din acest şir de Voievozi făcători de bine şi purtători de credinţă vie, care au suferit mucenicia, face parte şi Constantin Vodă Brâncoveanu, Domnul Ţării Româneşti.

 

 

         Sursa: http://www.librariabizantina.rohttp://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=958183_5&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=18&WebPageNr=1&SearchTerm1=VIATA%20SI%20FAPTELE%20DOMNULUI%20TARI%20.2.657039&SearchT1=&Index1=Uindex04&SearchMethod=Find_1&ItemNr=18