Lista bibliografiilor orientative realizate în cadrul Serviciului Referințe al BCU ”Carol I”
- pe domenii -


    FILOSOFIE
    RELIGIE. TEOLOGIE

    MATEMATICĂ. ȘTIINȚE NATURALE

    ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
    • Inginerie. Tehnică în general 
    • Conducere și organizare în industrie. Comerț și comunicații 
    ARTĂ. ARHITECTURĂ. FOTOGRAFIE. MUZICĂ. DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
    LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
    GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

Furnizarea de bibliografii la cerere este un serviciu contra cost, tarifele percepute variind în funcție de sursele alese, conform Listei de tarife aprobate de Consiliul de Administrație al BCU Carol I, în acord cu Legea nr. 205 din 20 aprilie 2001.
        În vederea realizării unei bibliografii la cerere se completează un formular tipizat
        Pentru a comanda una sau mai multe bibliografii din listele existente, vă rugăm să ne contactați:
la adresa de mail: refer@bcub.ro
telefonic: +4021.313.16.05/interior 284
direct, în Zona Referințe, aflată la parterul BCU ”Carol I”