Acasă‎ > ‎Bibliografii la cerere‎ > ‎

Administrație publică

Capacitatea administrativă 
Contractul de achiziție publică 
Constituirea structurilor administratiei publice romanesti in perioada interbelica (1918-1938)
Cooperarea la nivelul administratiei publice pentru crearea spatiului de libertate, securitate  
Evaluarea politicilor publice 
Rolul fondurilor structurale în reforma administrației publice
Sistemul decizional in administratia publica romaneasca