Acasă‎ > ‎Bibliografii la cerere‎ > ‎

Drept. Legislație. Jurisprudență

Acordul de la Schengen cu privire la libertatea de circulație 
Închisoarea în noua legislație execuțional penală 
Calomnia prin presa 
Cercetare criminalistică a urmelor de substanțe explozive: România 
Cetățenia Uniunii Europene; o nouă dimensiune a proiectului european 
Codul familiei 
Consiliul Europei: instituții, organizare, funcționare 
Constituția Europeană 
Constituția  României
Contractarea și derularea importului   
Contributia ONG-urilor la lupta împotriva corupției- Transparency International
Controlul de constituționalitate al statelor membre UE 
Dimensiunea criminologică în opera lui Cesare Beccaria 
Dimensiunea mondială a criminalității economice 
Drept civil: obligații 
Drept civil: proprietate intelectuală 
Drept civil: viciile de consimțământ 
Drept comunitar
Drept comunitar: Principiul subsidiarității
Drept internațional public 
Drept international public (II)
Drept internațional: Minorități
Drept penal. Parte specială: Furt
Drept penal: Actele de terorism, aspecte pe plan intern și internațional
Drept penal: Ocrotirea persoanei
Drept penal: Tâlharie
Drept penal: Terorism
Drept penal: Vătămare 
Dreptul familiei: Instituția căsătoriei în prevederile codului familiei și impicațiile psihosociologice ale acesteia
Dreptul familiei: Obligația de întreținere dintre soți și între foștii soți 
Dreptul la imagine
Dreptul la un proces echitabil
Drepturile omului: Lumea islamică  
Fraudarea legii aplicabile în dreptul internațional privat
Fuziunea societăților comerciale (Drept comercial)
Genocidul (Drept penal)  
Instanța tutelară și camera de consiliu
Integrare europeană
Justitia în Grecia Antică
Legislație: protecția mediului înconjurator
Libera circulație a lucrătorilor în UE 
Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeana
Naționalism și integrare europeană
Negocierile cu UE privind statutul lucrătorilor români în spațiul comunitar
Normele și jurisprudența UE, privind protecția copiilor 
Operațiuni accesorii Contractului de expediție în Noul Cod Civil
Politica culturala a UE
Politica regională a UE. Studiu de caz: România
Principalele instituții de drept în feudalism 
Problema drepturilor omului în cadrul Consiliului Europei
Problema drepturilor omului în Uniunea Europeana
Procedura legislativă
Proprietate intelectuală 
Protejarea și promovarea drepturilor omului
Ratificarea tratatelor sub Constituția din 1991
Rolul ONG-urilor în societate din perspectiva regulamentelor europene și Naționale (drepturile omului)
Sancțiunea în dreptul internațional public
Statul ca principal obiect de drept internațional
Teoria generală a obligațiilor: Obligații solidare
Teorii ale dreptății: evoluție: de la antici până în prezent  
Teritoriul în dreptul internaţional
Trafic de ființe umane
Tutela administrativa exercitata de prefect
Tutela: Încredințarea copiilor