Acasă‎ > ‎Bibliografii la cerere‎ > ‎

Finanțe

Banca Europeană pentru Investiții
Banca Naționala a României: funcția de supraveghere bancară
Creditul bancar: produs de bază în activitatea băncilor comerciale
Criza economică mondială
Impozitul pe profit
Datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare
Diagnosticul financiar al firmei
Eficiența produselor și serviciilor bancare pentru persoanele fizice
Elaborarea și analiza bilanțului contabil al unei societăți comerciale
Evaziune fiscală
Evoluția impozitelor în contexul integrării UE 
Evoluția cursului leului și impactul asupra agenților economici
Garda financiară
Gestionarea bazelor de date bancare: Access
Impozitul pe profit
Managementul pasivelor bancare: BCR
Moneda EURO 
Politici publice europene: taxe și impozite (Romania, Finlanda)
Productia sensului în comunicarea bancara (România)
Sistem bancar românesc
Sisteme financiare
Studiu privind impozitele directe la o societate comercială
Comments