Acasă‎ > ‎Bibliografii la cerere‎ > ‎

Lingvistică. Limbi

Bariere lingvistice. Diversitate dialectală 
Fenomene vocalice în inscripțiile de la Pompei 
Principalele tipuri de atitudine și comportament față de limbă. Standardizarea limbii,    planificarea limbii, istoricitatea limbii 
Substantivul: relația dintre numele proprii și numele comune în limba română 
Traductologie