Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”

prezentă în portalul digital Europeana

 

Deschizând noi căi de exploatare a patrimoniului cultural național, Bibioteca Centrală Universitară ”Carol I”, alături de alte instituții din România, devine din acest an vizibilă prin colecțiile digitale de carte veche românească, carte veche străină, carte bibliofilă, incunabule, manuscrise și corespondență, în platforma Europeana.

Astfel, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” pune în practică unul dintre obiectivele Strategiei instituționale 2016 – 2020, acela de a dezvolta e-servicii și de a disponibiliza colecții electronice prin care patrimoniul național să poată fi cunoscut la scară europeană. Este totodată un efort de aliniere a politicilor manageriale ale instituțiilor de cultură din Europa (muzee, biblioteci, academii etc.), dar și o dovadă a evoluției competențelor profesionale valorificate în domeniul patrimoniului digital și al comunicării la distanță. Beneficiile acestor inițiative se regăsesc în noile metode de prezervare şi conservare a colecţiilor speciale, în procesele  inovative de predare şi învăţare cu ajutorul suporturilor digitale, în modul de transmitere a cunoaşterii în general.


Alături de alte biblioteci digitale, precum Google Books, World Digital Library (WDL), American Memory, Oxford Digital Library (ODL), Wikisource, Biblioteca Digitală Europeana (Europeana.eu) sprijină acțiunile de promovare și oferă acces la valorile culturale ale Europei, promovându-le.

Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” își propune să dezvolte noi modalități prin care să devină un exponent activ al promovării patrimoniului documentar românesc și un susținător permanent al procesului de cercetare.