În zilele de 23 şi 24 octombrie 2015, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti organizează Colocviul internaţional în Ştiinţele Comunicării şi Studii Culturale, cu tema Călători şi călătorii. A privi, a descoperi / Travellers and Travels. Seeing old places, looking for new ones / Voyageurs et voyages. Ouvrir l’espace, découvrir les lieux.

Colocviul are drept parteneri de onoare Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România şi Ambasada României în Confederaţia Elveţiană şi se bucură de prezenţa a peste 200 de cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor comunicării, al informării şi documentării, precum şi din alte sfere de cercetare umanistă (studii culturale, istorie, filologie, istoria şi teoria artelor, antropologie etc.), din ţară şi de peste hotare.

Direcţiile de studiu şi de dezbatere academică vizează dimensiunea culturală a temei călătorului şi a călătoriei, în sincronie şi diacronie, cu reflecţii asupra finalităţii, mijloacelor, instrumentelor, agenţilor şi motivelor aferente, dar intenţionează să surprindă şi modalităţi actuale de cercetare, de la strategii de marketing, relaţii publice, branding şi advertising la surse de documentare şi informare de ultimă oră.

Axele principale ale colocviului sunt următoarele – Dimensiuni culturale ale călătoriei; Branding, advertising, marketing şi relaţii publice;  Itinerarii prin lumea informaţiei –, la care se adaugă o secţiune de arte vizuale şi artele spectacolului organizată de Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al Universităţii din Bucureşti.

Ceremonia de deschidere a colocviului, urmată de conferinţele plenare şi de un concert oferit de Fundaţia Accumm, va avea loc vineri, 23 octombrie 2015, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (Calea Victoriei, nr. 88), iar lucrările în secţiuni paralele se vor desfăşura în incinta Facultăţii de Litere (strada Edgar Quinet, nr. 5-7), în zilele de 23 şi 24 octombrie 2015.

Personalităţi ale vieţii academice şi ale spaţiului public european şi românesc vor susţine o suită de conferinţe plenare, în debutul evenimentului ştiinţific: Prof. univ. dr. Bertrand Cabedoche (Preşedintele Orbicom, Reţeaua mondială a Catedrelor UNESCO în comunicare), Prof. univ. dr. Liviu Papadima (Prorector al Universităţii din Bucureşti), Prof. univ. dr. Nicolas Pélissier (Universitatea din Nisa – Sophia Antipolis), Prof. univ. dr. Martin Hauser (Catedra UNESCO pentru schimburi  inter-culturale şi inter-religioase, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Fribourg, Elveţia), Uca Marinescu (explorator), Anca Oreviceanu (Director de Comunicare, Grup Renault România).

Ediţia de anul acesta a Colocviului Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării din Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti beneficiază de sprijinul unor importanţi parteneri (Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Ambasada României în Confederaţia Elveţiană, Biblioteca Centrală Universitară Carol I”, Centrul studenţesc de Cercetare şi Comunicare al Facultăţii de Litere), sponsori (Grup Renault România, Boromir, Fundaţia Accumm, Dana Soros Florist) şi parteneri media (revistele Observator cultural şi Cultura, precum şi site-ul bookaholic.ro).