China Publishing Group

la

 Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”


    Miercuri 7 iunie 2017, în Sala de Consiliu a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” a avut loc întâlnirea dintre delegația de la China Publishing Group și reprezentanții instituției gazdă, scopul acesteia fiind o donație de 200 volume reflectând arta și cultura chineză.

    În cuvântul adresat oaspeților, doamna conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” a insistat asupra contextului internațional actual în care circulația inteligentă a informației și tehnologia de ultimă generație au un rol fundamental. Domnia sa a remarcat  interesul tot mai crescut  pe care China îl suscită în întreaga lume insistând cu deosebire asupra relației privilegiate care a existat și există între România și China.

    În alocuțiunea sa, domnul Sun Yuemu, vice președintele China Publishing Group a prezentat intenția părții chineze de a intensifica schimburile culturale cu diferite țări europene și a precizat că este onorat de a se afla in  cea mai prestigioasă bibliotecă universitară din România, subliniind totodată respectul pe care îl are pentru cultura română .

      La finalul întâlnirii ambele părți și-au arătat disponibilitatea pentru o colaborare în viitorul apropiat și au făcut propuneri concrete. 


                       
 

 China Publishing Group at

„Carol I” University Central Library

                                                       

      Wednesday, June 7, 2017 the Council Hall of the „Carol I” University Central Library held a meeting between the Chinese delegation from the China Publishing Group, the largest editorial group in China and the host institution, the purpose of which was a donation of 200 volumes reflecting art and chinese culture.

     In the guest speaker’s speech Mrs.Mireille Radoi, General Manager of the „Carol I” University Central Library insisted on the current international context that intelligent circulation of the information and state-of-the-art technology play a fundamental role. She noted the growing interest that China raised throughout the world, insisting on the privileged relantionship that existed and exist between Romania and China.

    In his speech Mr. Sun Yuemu, vice president of the China Publishing Group presented the intension of the chinese side to intensify cultural exchanges with different European countries and said he is honored to be in the most prestigious Romanian university library, while stressing respect for the Romanian culture.

      At the end of the meeting both parties have shown their willingness to collaborate in the near future and have made concrete proposals.