Educaţia digitală – dimensiune a securităţii

 

Who is responsible to put a boundary between individual and national security, and to educate people to deal with the dangers coming together with the new digital environment?

 

În perioada 22-25 februarie 2017, a avut loc în Baltimore,  Statele Unite ale Americii, a 58-a Convenţie Anuală a ISA - International Studies Association - cu tema: "Understanding Change in World Politics”.

Fondată în anul 1959, asociaţia are caracter interdisciplinar, reunind specialişti de renume, academicieni, experţi, specialişti din mediul privat, cercetători preocupaţi de evoluţiile globale din planurile politic social-economic, de  securitate, educaţional şi cultural.  Întrunirile anuale, organizate la nivel regional şi internaţional promovează analize şi dezbateri de înalt interes ştiinţific ce permit interacţiunea şi schimbul de expertiză între participanţi. Printre instituţiile care au sprijinit evenimentele reunite în cadrul ISA 2017 menţionăm Woodrow Wilson Center, Oxford University Press, Routledge / Taylor & Francis Group, University of Toronto Press, University of Chicago Press, Palgrave Macmillan.

Prin aceste evenimente,  organizate pe secţiuni şi subdiviziuni geografice, la care sunt invitaţi peste 7000 de participanţi, se urmăresc cele mai importante probleme legate de evoluţia geopolitică şi economică modială, se asigură consultanţă de specialitate pe probleme specifice, se oferă idei şi noi perspective în sprijinirea soluţionării unor crize internaţionale.

Aşa cum este cunoscut, echilibrele globale sunt asigurate de gradul de civilizaţie al fiecărui stat iar procesele de cunoaştere se construiesc gradual prin asimilarea, sedimentarea şi rafinarea conceptelor, a informaţiilor ştiinţifice, selectarea evenimentelor cunoscute şi trăite de individ, filtrate de capacitatea sa de a discerne. Convinşi fiind că şcoala şi educaţia sunt elementele civilizatoare fundamentale care sprijină transformările şi evoluţiile  ulterioare, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” s-a alăturat, ca instituţie participantă, la lucrările  Convenţiei  ISA din acest an.

În intenţia de a înţelege maniera  în care o instituţie de educaţie şi cercetare academică poate contribui la formarea individului, la siguranţa şi demnitatea acestuia într-o lume marcată de dezechilibre economice şi politice şi ameninţări cibernetice din ce în ce mai complexe, conducerea instituţiei a considerat oportună participarea la cursul "How to Successfully Use Participatory Methods in Formal Education". Opţiunea noastră are la bază raţiuni de ordin academic care trimit la procese pedagogice, prin care să se asigure succesul şi să se evite frustrarea în învăţare.

O preocupare aparte a conducerii Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” a fost aceea de a se documenta suplimentar privitor la posibilităţile de conjugare a eforturilor instituţiilor specializate în securitate şi a celor academice pentru crearea cadrului optim de instruire a oamenilor în sensul autoprotecţiei în faţa amenintăţilor digitale. 

Din această perspectivă, studiul Security and Digital Literacy, propus de conf. univ. dr. Mireille Rădoi la Convenţia ISA 2017, tratează problema integrării eforturilor de consolidare a competenţelor practice (digital skills, digital fluency) între instituţiile academice şi autorităţi guvernamentale, agenţii, organizaţii etc.  Idealul care ne animă este acela de a ne aduce o cât mai substanţială contribuţie la formarea unor cetăţeni apţi să gestionze optim spaţiul virtual propriu şi al instituţiilor de care aparţin.

Nu ne rămâne de făcut decât să contribuim la pregătirea primilor paşi, conştientizarea utilităţii acestor acţiuni conjugate la nivel instituţional şi statal şi iniţierea în dobândirea abilităţilor digitale indispensabile într-o societate care se autoprotejează informaţional.