Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi, Roma Education Fund România, Federaţia Democrată a Romilor şi Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher, organizează, marţi, 31 mai 2016, conferinţa cu tema „Desegregare şi incluziune socio - educaţională a copiilor romi, prin combaterea rasismului şi asigurarea calităţii educaţiei".
           Evenimentul reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale în domeniu, ai misiunilor diplomatice la Bucureşti, ai organizaţiilor non- guvernamentale, actori din sistemul educaţional şi îşi propune, prin vocile prezente la conferinţă, realizarea unei radiografii la zi a fenomenului de segregare din şcolile româneşti. Plecând de la exemplele de bună practică, dar şi de la problemele semnalate, iniţiatorii dialogului îşi doresc identificarea de posibile soluţii la nivel central şi local, astfel încât măsurile de desegregare să capete substanță și să fie implementate la nivel național.
          „Ideea organizării acestui eveniment a plecat de la nevoia unui dialog structurat asupra problemelor care duc la segregarea copiilor din medii defavorizate, cu accent pe comunităţile de romi. Din păcate, segregarea este o realitate. Faptul că am reuşit să aducem la aceeaşi masă instituţii cu o activitate atât de bogată în ceea ce priveşte non-discriminarea şi măsurile de incluziune socio-educaţională arată că poate exista un parteneriat inter-instituţional real în rezolvarea acestei probleme. Personal, sunt angajat ferm în acest demers", declară Adrian Curaj, ministru al Educaţiei.

         Conferinţa are loc începând cu ora 09:00 (înregistrarea participanţilor - 08.30), la Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti
Mai multe detalii, în agenda ataşată.