DIMITRIE CANTEMIR, Creşterea şi descreşterea Imperiului Otoman

 

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, deşi eliberată de spaima turcească, după înfrângerea otomanilor la asediul Vienei, Europa Occidentală rămâne foarte interesată de istoria si civilizaţia turcească deşi literatura pe această temă, mai ales din secolul al XVI-lea, nu era putină.

Pe acest fond aperceptiv un român, Dimitrie Cantemir, fiu şi frate de domnitor moldovean, el însuşi  ajuns pe tronul Moldovei, după o tinereţe trăită la Constantinopole în proximitate şi în contact strâns cu factorii politici majori ai Imperiului Otoman,  bun cunoscător al culturii islamice, pe care  şi-a însuşit-o cu pasiune, propune o nouă abordare, bazată pe cunoaşterea directe, a realităţilor turceşti cu atât mai incitantă cu cât era făcută din perspectiva creşterii si descreşterii”  Sublimei Porţi.

Elaborată în intervalul 1714 – 1716, pe când Dimitrie Cantemir se afla în Rusia cu însemnate rosturi la curtea Ţarului Petru cel Mare, Historia incrementorum atque decrementorum aulae othomanicae, lucrare a cărui manuscris a fost descoperit în urmă cu câteva decenii de regretatul prof. Virgil Cândea într-o bibliotecă din S.U.A,  atrage repede atenţia şi, la trei decenii de la elaborare, apare postum în ediţii traduse în engleză, franceză şi germană, în marile capitale ale Europei. Cantemir fiind primul român care propunea occidentului o lucrare importantă din perspectiva acestuia şi care s-a bucurat de un succes apreciabil.

La Londra în 1734 – 1735 va apărea, la  James John, and Paul Knapton, într-o  splendidă ediţie in folio, tipărită în două părţi pe hârtie manuală cu filigran, The History of the growth and decay of the Othman Empire. Prima parte este frumos  ilustrată cu o hartă a Constantinopolului şi 13 portrete ale unor sultani  gravate în oţel.  Această  prima lucrare publicată de un român în  traducere englezească provoacă un mare şi constant interes astfel încât  în 1756 apare, la  A. Millar, o nouă ediţie, un frumos şi masiv in-folio reproducând ilustraţia din prima ediţie. La sfârşitul acestui volum, la p. 455 – 460 se află inclusă o biografie a lui ” Demetrius Cantemir, Prince of Moldavia"

Exemplarul aflat în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” provine din generoasa donaţie de carte făcută în anul 1990, după distrugerea colecţiilor de valori bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare în decembrie 1989, de Biblioteca Naţională a Românie. Pe filele acestui exemplar apare numele unui posesor anterior, Bronislawa Ksiegozrtor Woykowoskiego.  Cum a ajuns această carte din biblioteca unui bibliofil polonez în colectiile Bibliotecii Nationale a României este încă  o problemă care rămâne  deschisă cercetării.

În Franţa, Louis - Etienne Ganeau, cel care obţine privilegiul înregistrat la Camera regală a librarilor si tipografilor la 11 iunie 1742, observând probabil succesul pe care editorul englez l-a avut, cesionează privilegiul şi mai mulţi librari - editor, printre care: Huart, Le Clerc, Jacques-Nicolas le Clerc, Nyon et Savoye vor edita la Paris, în 1743,  Histoire de l'Empire Othoman : ou se voyent les causes de son aggrandissement et de sa decadence. Lucrarea apare în acel an în două ediţii, una în două volume in-40 , cu text pe două coloane, scoasă de Etienne Ganeau, Le Clerc père et fils, Barois fils et Savoye şi altă într-o elegantă ediţie în patru volume in-120 scoasă de Huart, Nyon, fils et  Jacques-Nicolas le Clerc.

Exemplarul din colecţia Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, făcând parte din ediţia in-120 scoasă de Nyon, provine din generoasa donaţie de carte făcută în anul 1990, după distrugerea colecţiilor de valori bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare în decembrie 1989, de Biblioteca Facutăţii de Litere.

 În sfârşit în 1745 apare la Hamburg, într-o sobră şi masivă ediţie in-folio, datorată editorului Christian Herold,  Geschichte des osmanischen Reichs. Celebra lucrare consacrată istoriei Imperiului otoman este prima lucrare ştiinţifică elaborată de un român tradusă în limba germană. Ea  deschidea un  drum ceva mai lung în editurile germane operelor lui Dimitrie Cantemir.

Exemplarul, unul din cele două aflate în colecţia Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”, provine din generoasa donaţie de carte făcută în anul 1990, după distrugerea colecţiilor de valori bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare în decembrie 1989, de inginerul Mircea Slăvescu, fiul marele economist Victor Slăvescu din a cărui bibliotecă reuşise să salveze,  printre altele, şi acest preţios volum.

Prima traducere în limba română a acestei opere îi este datorată lui Iosif Hodoşi şi vede lumina tiparului în anul 1876 la Editura Societatei Academice Române cu titlul Istori'a Imperiului Ottomanu : creşterea si deşcresterea lui  cu note forte instructive de Demetriu Cantemiru, Principe de Moldavi'a.  Lucrarea publicată în două părţi, într-un masiv volum de CXXXVI, 807 pagini, constituie tomurile III – IV din Operele Principelui Demetriu Cantemiru : tradusu din textulu originale latinescu aflatu în Museulu Asiaticu alu Academiei Imper. Scientifice de la St. Petropole, a căror publicare a început în anul 1875 cu Descrierea Moldovei.

                                                                           Dr. Doru Bădără