La invitația conducerii Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman" din Craiova, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I", conf. univ. dr. Mireille Rădoi, a participat în zilele de 7-10 iunie 2017 la lucrările celei de–a 4-a conferințe internaționale „Politics.Diplomacy.Culture", cu studiul: “Educational and Cultural Institution as Critical Infrastructures of a Nation". 

Tema abordează rolul instituţiilor de educaţie şi cultură (universităţi şi biblioteci universitare) în susţinerea şi echilibrul infrastructurilor critice, ţinând cont că acestea sunt principalii funizori şi modelatori ai resurselor umane care gestionează sectoarele îndeobşte considerate infrastructuri critice: energie, transport etc.

Argumentele aduse în favoarea reanalizării  poziţiei ocupate de universităţi şi biblioteci sunt într-o  interdependenţă logică şi cronologică şi fac trimitere spre păstrarea memoriei sociale, crearea şi diseminarea cunoaşterii şi a inovării,  dezvoltarea competenţelor digitale.

Pentru a micşora decalajele dintre generaţii şi a evita blocarea accesului la cunoaştere şi formare, universităţile şi bibliotecile acţionează la nivelul societăţii activ, pragmatic, ca agenţi ai schimbării prin programe şi proiecte bine ancorate în realităţile ştiinţifice ale societăţii digitale.