Colegii din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” aduc un ultim omagiu celui care a fost dr. Gheorghe Buluțăautor al unor lucrări de specialitate importante pentru domeniul biblioteconomiei, profesor la Universitatea din București, director al Bibliotecii Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și membru al Consiliului Științific al Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”.

Rămas bun și sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Director General,

Conf. univ. dr. Mirelle Carmen Rădoi