Lansare de carte la Universitatea din Bucureşti – „SMS-ul adolescentin: practici şi reprezentări culturale”
de lect. dr. Raluca Moise

 

 Marţi, 15 octombrie 2013, Universitatea din Bucureşti organizează o dezbatere prilejuită de lansarea studiului SMS-ul adolescentin: practici şi reprezentări cultural, al cărui autor este lect. univ. dr. Raluca Moise. Evenimentul va avea loc începând cu ora 18:00, în Sala de Lectură a Facultăţii de Litere (str. Edgar Quinet, nr. 5-7).

Vorbitorii invitaţi sunt prof. dr. Rodica Zafiu, prof. dr. Rodica Zane, prof. dr. Mihai Dinu, prof. dr. Vintilă Mihăilescu, lect. dr. Claudia Câmpeanu. Masa rotundă va fi moderată de lect. dr. Cristina Bogdan.

Parteneri: Biblioteca Centrală Universitară, Editura Universității din București.

Cartea SMS-ul adolescentin: practici şi reprezentări culturale este rezultatul cercetării doctorale a Ralucăi Moise şi este publicată la Editura Universităţii din Bucureşti. Autoarea tratează SMS-ul ca proces istoric. Obiectivul principal al studiului său este de a identifica codurile pe care se fondează utilizarea SMS-ului și sensurile pe care utilizatorii tineri le acordă practicii de utilizare a SMS-ului. Din acest punct de vedere, autoarea privilegiază o perspectivă diacronică ce se dezvoltă la două scări temporale: cea a istoriei tehnice propriu-zise (de la apariţia funcţiei SMS pe telefonul mobil până la mijlocul anilor 2000) şi cea a parcursului construit de utilizatorii individuali, de la primul contact cu SMS-ul până la consolidarea unei „expertize” socio-tehnice.

„Cartea Ralucăi Moise nu este însă doar una despre SMS-uri şi nici măcar una doar despre telefonul mobil. Prin urmărirea relaţiilor multiforme ale tinerelor generaţii cu acest obiect fetiş, ea este şi o lucrare despre această lume nouă care ne este deja contemporană. Pe de altă parte, prin modul de cercetare şi de prezentare, ea este şi un model de abordare a acestei lumi, cu buna intenţie de a o înţelege pusă mai presus de tentaţia de a o judeca sau „salva”. Poate că o „societate a cunoaşterii” înseamnă, de fapt şi în primul rînd, o mai bună înţelegere a banalului...” (Prof. dr. Vintilă Mihăilescu, Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative)

„Acest studiu denotă o vie curiozitate intelectuală, o ardoare remarcabilă a autoarei de a cerceta, un entuziasm care antrenează autoarea pe căi şi problematici nemaiutilizate, dovedind o capacitate incredibilă de adaptare, ceea ce i-a permis autoarei să depăşească obstacolele abordării unui teren despre adolescenţi, tratării unui subiect socio-tehnologic, traversat de schimbări rapide şi suscitând o literatură vastă.” (Prof. dr. Pierre de Maret, Universitatea Liberă din Bruxelles)

„Studiul pe care Raluca Moise îl consacră practicii SMS-ului la adolescenţii din Bucureşti este fără îndoială o premieră a genului. Nu numai că autoarea explorează un fenomen a cărui banalitate este invers proporţională atenţiei care i-a fost rezervată de cercetătorii în ştiinţe umaniste, dar abordarea ei este una comparativă şi multidisciplinară. Acest studiu nu este nici un studiu antropologic, nici sociologic, nici lingvistic, ci este o lucrare ce îmbină aceste domenii în mod judicios şi armonios. O asemenea articulare permite o clarificare a subiectului prin raportarea la demersuri clasice urmate în sociologia noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. Este un studiu original şi deci, convingător.” (Conf. dr. Olivier Gosselain, Universitatea Liberă din Bruxelles)

Raluca Moise este cadru didactic la Departamentul de Știinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea din București. Este doctor în Filologie (titlu obţinut la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti) şi în Știinţe Politice şi Sociale (titlu obţinut la Facultatea de Știinţe Politice şi Sociale, Universitatea Liberă din Bruxelles).

Născută în 1980, formarea sa s-a realizat la Universitatea din Bucureşti (Licenţă în Filologie, 2002), studiile sale post-universitare incluzând două programe de masterat în Antropologie Culturală. Al doilea masterat, urmat la Școala Doctorală Francofonă pentru Europa de Sud-Est şi Centrală, s-a finalizat cu obţinerea bursei ce i-a permis realizarea doctoratului în co-tutelă. Interesele sale de cercetare sunt studiul culturii materiale, antropologia consumului, new media şi social media, cultura adolescenţilor, stilurile de viaţă.
 
Afişul evenimentului