Lansarea volumului - „EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ ÎN ERA DIGITALĂ”


Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus s-a lansat volumul EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ ÎN ERA DIGITALĂ”, Editura Niculescu, sub coordonarea  prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, director general al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică.

La eveniment au luat cuvântul doamna conf. univ. dr.  Mireille Rădoi – director general Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, domnul prof. univ. dr. Ion Stoica, domnul Dragoş Neagu – director general al Bibliotecii Judeţene Panait Istrati, Brăila şi prof. Cristian Niculescu.

Iniţiativa Educaţie şi Cultură în era Digitală – DigiEduCult reprezintă o platformă de dialog deschisă oricărui specialist interesat în promovarea educaţiei şi culturii digitale, modernizării proceselor de învăţământ şi a activităţilor instituţiilor de cultură (biblioteci, muzee, teatre etc.), precum şi pregătiri profesionale continue. Dorinţa tuturor participanţilor pentru dialog şi cunoaştere mai profundă a realizărilor fiecăruia, năzuiţa de identificare în comun s unor strategii, politici şi soluţii eficiente şi viabile au condus la ideea lansării unei platforme lungi de dialog asupra educaţiei şi culturii digitale.