Rezultatele finale  pentru examenul de ocupare a unui post vacant de ACS -ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - Subproiect P1 - Analiza documentelor vechi prin tehnici avansate nedistructive - din data de 09.09.2019


(vizualizați documentul atașat mai jos)