Măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2

și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară

în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”,

conform Ordinului nr. 3142 / 31 august 2020

 

Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul

a) plasarea la loc vizibil de marcaje și anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;

b) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între persoane;

c) obligația de a termometriza noncontact utilizatorii. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii;

d) accesul utilizatorilor este permis numai în condițiile purtarii măștii (medicală / nonmedicală) pe toată durata activității desfășurate în bibliotecă;

e) utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății, pus la dispoziție la intrarea în bibliotecă;

f) utilizatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în bibliotecă;

g) efectuarea unui triaj observațional, cu scopul de a nu se permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);

h) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;

i) dezinfecția regulată a suprafețelor;

j) aerisirea periodică a încăperilor;

k) limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici;

l) asigurarea amenajării spațiului unde se se desfășoară activitatea de control acces astfel încât să existe mai multe stații de lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 m una de alta, și fiecare angajat să aibă locul său;

m) montarea de marcaje în apropierea biroului bibliotecarului pentru a impune respectarea unei distanțe de cel puțin 1 metru între utilizatori;

n) rezervarea documentelor se va putea face prin telefon și e-mail, cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări de utilizatori;

o) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va asigura disponibilizarea documentelor organizate în acces direct;

p) accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4m2 pentru fiecare utilizator;

q) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare socială, iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recomandă anularea acestui serviciu;

r) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția acestora nu este posibilă;

s) restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu respectarea următoarelor reguli:

(i) documente pe suport hârtie fără elemente de plastic: minimum 3 zile de carantină;

(ii) documente pe hârtie cu coperte laminate: 10 zile de carantină sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o cantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulație;

(iii) documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecție cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broșuri, cutii din carton etc.);

t) documentele care au rămas în bibliotecă și care nu au fost disponibilizate pentru lectură în timpul izolării pot fi utilizate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor;

u) în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectură care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi și / sau mese disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru public;

v) toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție și curățenie vor trebui să fie executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecție.