Solicitare formulată de casa editorială R. Bemporad F. Editori în 1936 către Directorul Fundaţiei Universitare Carol I”

 

 

 

Unul din documentele arhivate de Biblioteca Centrală Universitare „Carol I” din Bucureşti conţine o interesantă cerere formulată în data de 7 februarie 1936 de casa editorială R. Bemporad & F. - Editori, şi adresată Directorului de atunci al Fundaţiunii Universitare „Carol I”, Alexandru Tzigara-Samurcaş.

Se formula de către vicepreşedintele şi prim-delegatul casei editoriale o informare legată de existenţa unor ediţii în limba română a trei  publicaţii, cu indicarea exactă a editurii şi adresei acestei, în cazul în care traducerile ar fi existat.

Pe cererea aprobată de Alexandru Tzigara-Samurcaş, în partea dreaptă se află în formă manuscrisă, cu cerneală neagră, două indicaţii ale Directorului, cea dintâi prin care era desemnat Eugen Ciuchi ca persoană abilitată să dea un răspuns, iar cea de-a doua cu textul:

“ Se va comunica conform referatului”.

În subsolul filei, este consemnată rezoluţia cererii, din data de 11.II. 1936. Textul in formă  manuscrisă, cu cerneală  neagră, sub semnătura lui Eugen Ciuchi, indică existenţa a două traduceri româneşti ale romanului semnat de scriitorul şi ziaristul italian Carlo Collodi, Le avventure di  Pinocchio, în două exemplare, unul cu numărul de ordine 18.640 din colecţia Biblioteca pentru Toţi, cel de-al doilea existent la numărul de ordine 55.108, aparţinând editurii Universale Alcalay.

                                                                                                Andreea Badea