Acasă‎ > ‎

Cele mai solicitate documente în anul 2013

Revista Dreptul – 143 solicitări

 

Revista de Drept Penal – 128 solicitări

Revista de drept comercial – 71 solicitări

Revista română de drept : organ al Asociaţiei Juriştilor din Republica Socialistă România – 70 solicitări

România literară - 58 solicitări

BAIAS, Flavius-Antoniu ; CHELARU, Eugen ; CONTANTINOVICI,  Rodica ; MACOVEI,  Ioan (coord.). Noul Cod civil : comentariu pe articole : art. 1-2664. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2012

 

TĂBÂRCA, Mihaela ; Buta, Gheorghe. Codul de procedură civilă : comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină. Bucureşti : Universul Juridic, 2007

 

UDROIU, Mihail. Drept penal : partea generală : partea specială. Bucureşti : C.H. Beck, 2010

 

AVRAM, Eugen ; COOPER, Cary L. (coord.). Psihologie organizaţional-managerială : tendinţe actuale. Iaşi : Polirom, 2008

 

BOROI, Gabriel ; STĂNCIULESCU, Liviu. Instituţii de drept civil : în reglementarea noului Cod civil. Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012

 

BOROI, Gabriel ; ANGHELESCU, Carla Alexandra. Curs de drept civil : partea generală. Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011

 

BOROI, Gabriel ; Răducan, Gabriela. Drept procesual civil : teste grilă şi speţe pentru examene : conform Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011

 

DUMITRIU, Petru. Sistemul ONU în contextul globalizării : reforma ca voinţă şi reprezentare. Bucureşti : Curtea Veche, 2008

 

BÎRSAN, Corneliu. Convenţia europeană a drepturilor omului : comentariu pe articole. Bucureşti : All Beck, 2005

 

NICOLAE, Octavian. Gramatica contrastivă a limbii germane. Iaşi : Polirom, 2000