Acasă‎ > ‎

UNIBIB

Nr. 27 / martie 2010     
 
Silvia Tomescu              Dinamica utilizării serviciilor electronice în bibliotecile universitare

                                     Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din Bucureşti Studiu de caz


Nr. 26 / iunie 2009       

Daniela Dumitrescu       Noutăţi EBLIDA


Nr. 25 / mai 2009         

Roxana Jalbă                 Servicii bazate pe RFID în managementul bibliotecii moderne


Nr. 24 / martie 2009   

Aurelian Popescu           Prezervarea şi restaurarea documentelor în biblioteca modernă


Nr. 23 / februarie 2009    

Luminiţa Miron                Managementul total al calităţii în biblioteci universitare cu aplicare la Serviciul Referinţe al B.C.U.


Nr. 22 / iulie 2008   

Crina Roy                        Universitatea <<Zululand>> Africa de Sud - august 2007

Universitatea Politehnică Bucureşti


Nr. 21 / februarie 2008

Alina Paraschiv               Calitatea serviciului de referinţe prin e-mail în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I"din Bucureşti


Nr. 20 / iulie 2007

Crina Roy                        Modele europene în cadrul structurilor infodocumentare - Biblioteca Interuniversitară Sorbona 


Nr. 19 / noiembrie 2006

Elena Bulgaru                Fizionomia colecţiilor Bibliotecii Facultăţii de Filosofie în continuă metamorfoză

Roxana Jalbă                 Necesitatea integrării bibliotecii în sistemul informaţional. Biblioteca de chimie: studiu de caz


Nr. 18 / septembrie 2006 

Alexandra Enescu         Dezvoltarea colecţiilor de publicaţii seriale în Societatea Informaţiei

Aurelian Popescu          Prezervarea şi restaurarea documentelor în biblioteca modernă


Nr. 17 / iunie 2006

dr. Doru Bădără           Originea materialului tipografic din prima tiparniţă de la Râmnic

Elena Bulgaru              Stilistică - Stil - Stil ştiinţific


Nr. 16 / aprilie 2006

dr. Victoria Frâncu        Studierea comportamentului utilizatorului. Formarea utilizatorului unei biblioteci universitare 

Lucia Bîrsan                  Evaluarea nevoii de informare: instrumente, tehnici si concepte în era Internetului

Ion Podocea                 Formarea utilizatorilor bibliotecii


Nr. 15 / martie 2006 

Elena Bulgaru              Contextul lecturii şi instituirea sensului

Laurenţiu Stan     Proiect privind integrarea documentelor pe suport electronic în oferta documentară a Bibliotecii Facultatii de Drept


Nr. 14 / noiembrie 2005

Ion Moiceanu               Probleme ale modernizării şi finanţării Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti 


Nr. 13 / iulie 2005

Marian Pruteanu          Memoria comunismului. Fondul ISISP din Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Ileana Radu                 Minunaţii profanatori ai cărţilor

Anca Marina Călin        Biblioteca de Geografie şi Geologie de la tradiţional la modern - Studiu de caz -

Laurenţiu Stan             Metode moderne de investigare a nevoii de informare într-o bibliotecă de facultate: dezideratul de lectură


Nr. 12 / februarie 2005

Constantin Andreea-Mihaela  Valori bibliofile în Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

 

Nr. 11 / septembrie 2004

Cristina Chivu             Noile tehnologii informaţionale: provocare şi necesitate în managementul dezvoltării colecţiilor

Alice Oprea                 Librăria: studii şi cercetări de bibliologie: anuar. vol. II


Nr. 10 / iunie 2004 

Petruţa - Giorgiana Cioboată     Organizarea activităţii bibliotecii de istorie în vederea mutării în noile spaţii ale facultăţii

Amelia Costoiu                           Calitatea - indicator global al activităţii biblioteconomice


Nr. 9 / septembrie 2003 

Partea I

Lucia Bîrsan                 Principii şi practică în anii '90

Letiţia Borcan              Documentaliste - Science de l'information

Dorin Zărnoeanu         Tezaur bazat pe CZU clasele: 634/635, 796/799

                                    Referinţe pe domenii - "Jurnalism şi comunicare"

Partea a II-a 

Titus Lateş                   O picătură din ocean

Laura Vlăescu              Premiile Nobel: fizică, chimie, medicină: 1901 - 2002

Liliana Popescu şi Mariana Grăjdeanu    Biblioteca Facultăţii de Biologie: Lucrări de specialitate (Prezentări)

Alina Munteanu           Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice - prezentare


Nr. 8 / iunie 2003 

Partea I: Cărţi şi resurse electronice din domeniul bibliologiei 

Monica Achiri               UDC Consortium 

Victoria Frâncu            The Universal Decimal Classification: a guide to its use / I.C. McIlwaine  

Daniela Ion, Diana Cristea    IFLA - Prezentare generală 

Ion Podocea               Terminologie et documentation: pour une meilleure circulation dessavoirs/ Maryvonne Holzem  

Olimpia Radu              Extensions and corrections to the UDC, vol. 24 / nov. 2002 


Partea a II-a: Referinţe utilizate în activitatea de Catalogare - Indexare

Corina Constantinescu   Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova: a. 1324 - 1881 / 

Constantin Rezachevici  

Constanta Dumitrăşconiu   ULRICH'S  ON  DISC  

Valentina Marica            Referinţe utilizate în catalogarea-indexarea materialelor referitoare la jurnalism şi ştiinţele comunicării 

Ştefania Olea                Dicţionare de filosofie 

 

Nr. 7 / aprilie 2003

Camelia Gheorghe   Schimbul internaţional de publicaţii al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti - Trecut, prezent, viitor

Oviudiu Molnar, Marin Pruteanu    Piaţa de carte veche, bibliofilie şi manuscrise în anticariatele bucureştene


Nr. 6 / octombrie 2002

Monica Achiri             Die Deutsch Bibliothek: sesiune de informare la Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main 

Daniela Dumitrescu   Modele europene în statistica de bibliotecă


Nr. 5/ octombrie 2002 

Gabriel Firoiu            Arhitectura managerială de selecţie aplicată in Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Laurenţiu Stan         Proiect managerial privind perfecţionarea activităţii la Biblioteca Facultăţii de DreptNR. 4 / octombrie 2002

Mircea Regneală       Dincolo de Stix 

Călina Reţişan          O flacără s-a stins

Robert Coravu          Traian Brad, omul 


NR. 3 / mai 2002

Daniela Dumitrescu     Evaluarea în biblioteci

Laura Regneală          Studiul comparativ al standardelor profesionale internaţionale şi al indicatorilor folosiţi în Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Amelia Costoiu            Indicatori de performanţă pentru evaluarea activităţilor biblioteconomice


NR. 2 / martie 2002

Geta Costache           Marketingul de bibliotecă între teorie şi practică. O abordare "economică" a "biblioteconomiei"

Doru Bădără              Biroul "Bibliofilie. Manuscrise şi Restaurare". Repere istorico - organizatorice

Anca Maria Călin        Reorganizarea activităţilor la Biblioteca Facultăţii de Geografie şi Geologie: Studiu de caz


NR. 1 / noiembrie 2001


Şerban Şubă               1891 - 2001 Jubileul "110 ani de la întemeiere". Redeschiderea Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti

Voichiţa Dragomir        Servicii oferite de Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

 

Daniela Dumitrescu      Serviciul Cercetare. Metodologie - repere pentru viitor