Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice - prezentare

Deoarece Biblioteca de Ştiinţe Politice este o bibliotecă specializată, accentul se pune pe acordarea de descriptori.
        Ştiinţa politică reprezintă pentru societatea noastră, un domeniu de studiu nou. De aceea, pentru lămurirea unor termeni privind această disciplină, sau altele conexe, folosim materiale de referinţă. Cele mai reprezentative sunt:

1. DICŢIONAR  de politică / coord. Iain McLain; trad. şi glosar de Leonard Gavriliu. - Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2001

        Dicţionarul de politică reprezintă o lucrare de specialitate scrisă de o echipă de experţi în politologie de la Warwick University, Departamentul de Politică şi Studii Internaţionale. Aceasta tratează termeni care privesc studiul acestei activităţi, concepte, oameni şi instituţii care se regăsesc în scrierile academice despre politică.
        Personalităţile sunt prezentate după două criterii: în primul rând, să fi avut o contribuţie însemnată la teoria politică, şi al doilea criteriu, mai rar întâlnit, să fi murit înainte de 1 aprilie 1994. Acest criteriu a fost impus pe baza controverselor care s-ar putea isca cu privire la cei mai mari politologi aflaţi în viaţă.
        Ca structura, lucrarea cuprinde 1500 de articole şi un appendix consacrat licerilor politici.

2. DICTIONNAIRE de droit international public / sous la dir. de Jean Salmon; pref. de Gilbert Guillaume. - Bruxelles: Bruylant, 2001

        Dictionnaire de droit international public este realizat sub egida Agenţiei Universitare a Francofoniei, în colecţia Universităţi francofone. Acest dicţionar cuprinde terminologia dreptului internaţional public şi este dedicat tuturor specialiştilor în acest domeniu. 
        În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice există o catedră de Relaţii Internaţionale, iar acest domeniu face parte din disciplinele de studiu pentru toţi anii. Drept urmare, deţinem un fond de carte valoros, în limba română şi străină, pe acest domeniu. Deoarece există o descriere bogată a normelor de drept internaţional şi a unor domenii conexe ale acestuia, ne este foarte folositor pentru atribuirea de descriptori şi pentru evitarea unor confuzii între anumiţi termeni.

3. DICTIONNAIRE juridique desc communautes europeennes / publie sous la dir. de Ami Barav et Christian Philip. - Paris: Presses Universitaires de France, 1993

        Studiul Comunităţii Europene reprezintă un interes general, la noi, ca şi în întreaga Europă. Acest dicţionar abordează cel mai nou domeniu de studiu, acela de drept comunitar. Este foarte util pentru a descoperi principalii termeni ai limbajului juridic comunitar, noţiuni şi concepte de bază ale dreptului comunitar. Unele noţiuni sunt împrumutate din vocabularul naţional de expresii şi noţiuni juridice, primind conotaţii specifice. De asemenea sunt definite şi prezentate organizaţiile Uniunii Europene. Acest material se adresează specialiştilor, dar şi profesorilor şi studenţilor şi conţine 161 de articole.

4. DICTIONNAIRE constitutionnel / publie sous la dir. Olivier Duhamel et Yves Meny. - Paris: Presses Universitaires de France, 1992

        Acest dicţionar se adresează specialiştilor în drept public, studenţilor şi tuturor celor care doresc să studieze şi să cunoască cu exactitate termenii acestui domeniu, ca şi al domeniului conex, ştiinţa politica. Sunt prezentaţi 700 de termeni şi concepte de bază ale domeniilor prezentate, conţinând şi un index general la sfârşitul volumului, unde sunt descrişi termenii care nu reprezintă un specific al materiei. Sunt prezentate instituţiile şi sistemele politice din diferite ţări. Această lucrare a fost supravegheată de renumiţi specialişti în aceste domenii cum ar fi: Maurice Duverger, Francois Furet, Claude Lefort, George Vedel, Georges Dupuis, Jacques Chevallier, Evelyne Pisier, Didier Maus.
        Dicţionarul ne este necesar pentru atribuirea de descriptori şi pentru definirea corectă a termenilor care se intersectează cu cei ai ştiinţei politice.

Alina Munteanu

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice