Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

Documentaliste - Science de l'information

                                                                                              STRUCTURA REVISTEI
 

 

”Documentaliste" este o revistă editată începând cu anul 1964 de ADBS (Association des professionennells de l'information et de la documentation, numită până în 1993 Association française des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés).

"Documentaliste" este consacrată serviciilor, tehnicilor, industriei şi meseriilor din domeniul informării şi documentării şi în acelaşi timp cercetării în ştiinţele informaţiei.
Această revistă se adresează profesioniştilor (documentarişti, bibliotecari, responsabili ai serviciilor de informare şi unităţi documentare, gestionari ai resurselor documentare, etc.), viitorilor profesionişti în ştiinţa informării şi documentării, cât şi studenţilor şi cercetătorilor în ştiinţa informării.
Ea este difuzată în Franţa în cadrul ADBS cât şi în centrele profesionale şi universitare; în străinatate este difuzată în aproape 80 de ţări, în întregime sau parţial francofone.
"Documentaliste" are 6 numere anual: nr. 1 în februarie, nr. 2 în aprilie, nr. 3 în iunie, nr. 4 - 5 în octombrie şi nr. 6 în decembrie numarând în jur de 400 de pagini.
Această revistă a fost condusă până în 1995 de Etude de la Potterie, acum fiind animată de Jean-Claude Le Moal, director al revistei şi preşedinte al consiliului de redacţie şi de Jean-Michel Rauzier în calitate de redactor şef.
Consiliul de redacţie este format din 15 personalităţi ale lumii profesionale şi ştiinţifice (Dominique Arot, Pierre Le Loarer, Catherine Baude etc.). Acest consiliu defineşte politica editorială a revistei, hotărăşte comanda articolelor, eventual încredinţarea unui număr tematic al revistei unei personalităţi, selecţionează şi evaluează manuscrisele primite.
Există şi o reţea de corespondenţi străini din 12 ţări.

        Această revistă cuprinde 4 mari părţi:

  1. Actualitate în informare şi documentare - Bloc - Doc
  2. Studii de fond
  3. Cronici despre profesie
  4. Bibliografie specializată

        Ele sunt încadrate de un editorial şi de rezumate în limbile germană, spaniolă şi engleză.

  1. Bloc-Doc. Această rubrică prezintă pe scurt noutăţile în domeniu sub toate aspectele, la nivele european sau internaţional, naţional sau regional, din Franţa sau din străinătate: principalele evenimente, anunţuri, bilanţuri şi rapoarte, prezentări de instituţii, noi produse şi servicii, noutăţi tehnologice etc. Ea se adresează tuturor cititorilor cât şi organizaţilor şi asociaţiilor profesionale cărora încearcă să le aducă la cunoştinţă activităţile, proiectele şi luările de poziţii.
  2. Studiile de fond. În această rubrică sunt propuse articole sau grupuri de articole de fond sau de sinteză, redactate de profesionişti recunoscuţi sau de cercetători francezi şi străini. Aici apar şi articole despre problemele de catalogare-indexare, care ne interesează din punct de vedere profesional.
  3. Cronici despre profesie. În această secţiune sunt articole mai scurte decât studiile şi mai dezvoltate decât cele din Bloc-Doc. Sub formă de dări de seamă ale manifestărilor profesionale, ale documentelor întâlnirilor, ele sunt consacrate profesiei, formării, instituţiilor, noilor tehnici, noilor tendinţe în ştiinţa informării, etc.
  4. Bibliografiile specializate. Această rubrică bibliografică prezintă şi analizează mai mult de 500 de documente esenţiale în fiecare an: principalele producţii editoriale francofone şi cele scoase de organizaţiile internaţionale (noutăţile), iar sub titlul "Din presa specializată" articole din revistele francofone, europene şi internaţionale.

II. "Documentaliste" - ştiinţa informării on-line.

        Pe site-ul ADBS: www.adbs.fr se găseşte lista completă a articolelor publicate începând cu anul 1964.
        Această listă cuprinde în ordine cronologică inversă apariţiei numerelor revistei, referinţe precise şi complete ale textelor. Sunt reţinute toate contribuţiile semnate şi textele apărute în rubrica actualităţi, în ordinea:

  • articolele publicate în rubricile Studii şi Repere (aceasta din urmă numită mai întâi Cronici apoi Profesia)
  • informaţiile, prezentările şi dările de seamă importante propuse la rubrica de actualitate Bloc-Doc (numită "Ultima oră" până în 1987).

        Pentru titlurile articolelor apărute din ianuarie-februarie 1988 se pot accesa textele de prezentare ale articolelor şi autorilor şi, dacă este cazul, anexele nepublicate în revista imprimata sau versiunile mai puţin dezvoltate ale textelor care sunt imprimate aici. Aceste variante sunt anunţate în versiunea pe hârtie.
        Textul integral al articolelor va fi în viitor accesibil plecând de la notiţa de prezentare. Ele vor fi puse on-line la doi ani după apariţie.
        Textul integral al rubricii de actualităţi poate fi consultat un timp limitat: ştirile cu caracter strict conjunctural şi informaţiile prezentat sub formă de rezumate în Bloc-Doc sunt retrase după 4 luni.
        Notiţele bibliografice şi lucrările recenzate în rubrica Edition pot fi consultate timp de mai multe luni (dar analizele lucrărilor sunt publicate exclusiv în revista imprimată).
        Biblioteca noastră deţine colecţia aproape completă a acestei reviste din anul 1967 până în 2002.