Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

Extensions and corrections to the UDC, vol. 24 / nov. 2002


 

extensions.jpg (7336 bytes)

 

Extensions and corrections to the UDC

vol. 24 / nov. 2002

Structura publicaţiei Extensions anc Corrections to the UDC s-a schimbat începând cu nr. 15 / 1993 când Consorţiul CZU preciza că doreşte ca prin intermediul Extensiilor să se creeze un dialog benefic între utilizatori şi cei care sunt responsabili de întreţinerea CZU.

Ca urmare, Extensions and Corrections to the UDC nr. 15 - 19 s-au tipărit cu două secţiuni principale: Comentarii şi comunicări şi Tabele CZU revizuite. 
Începând cu nr. 20, această publicaţie cuprinde trei secţiuni principale: 
1) Comentarii şi comunicări 
2) Propuneri de modificări (restructurări privind unii indici CZU) 
3) Indici CZU deja revizuiţi

Extensions and Corrections to the UDC, nr. 24 / 2002

Prima secţiune: " Comentarii şi comunicări" se deschide cu o trecere în revistă a progreselor înregistrate de Consorţiul CZU în anul precedent. 
Membri din Japonia, Spania şi Rusia s-au preocupat de finalizarea şi publicarea noilor ediţii ale EC pe CD-ROM. 
Consorţiul a reintrodus ediţia germană după o întrerupere de 2 ani. Acest proces a fost combinat cu crearea unui MRF german. 
De asemenea, este amintită întâlnirea din august 2002 de la Glasgow cu ocazia organizării conferinţei IFLA, care a concis cu aniversarea a 75 de ani de activitate.

O altă comunicare importantă a primei secţiuni este "Raportul editorului şef al CZU", I. C. McIlwaine. Acesta conţine informaţii utile despre ceea ce s-a realizat atât în procesul de revizuire a tabelelor CZU cât şi a procesului de de zvoltare a noilor tabele care îşi propun să înlocuiască conceptele învechite. Prin ediţia din acest an s-a încercat eliminarea conceptelor duble şi au fost completate toate schimbările din Clasele 06, 33 şi 65, cauzate de dezvoltarea noii Clase 005, publicată în EC nr. 23/2001.

Paginile următoare sunt dedicate rubricii relativ recent înfiinţate "Notes and Querries" (Note şi întrebări), rubrică ce conţine comentarii şi întrebări ale utilizatorilor CZU, precum şi unele lămuriri ale colectivului editorial referitoare la aspecte particulare sau semnificaţii ale unori grupuri de indici, ordinea citării, subdiviziuni paralele. 
O întrebare interesantă a fost pusă în legătură cu posibila repoziţionare a Calsei 61 în locul Clasei 4, actualmente vacantă.

Prima secţiune Comentarii şi comunicări se încheie cu lista bibliografică a publicaţiilor recente despre CZU, apărute în anii 1999-2002, semnalarea din nou a ultimei ediţii a Ghidului de utilizare a CZU, a cunoscutei I.C. McIlwaine.

Secţiunea a doua: " Propuneri de modificări " are în vedere o nouă tabelă de indici auxiliari comuni pentru "Relaţii, procese şi operaţii" - 04. Mulţi din aceşti termeni au fost localizaţi în tabela de indici auxiliari comuni de punct de vedere, anulată în EC nr. 22/2000 şi corespund noii Clase de Management revizuită. 
Tot în această secţiune s-a continuat actualizarea subclasei 616. 
Numărul 24/2002 găzduieşte propuneri noi pentru clasificarea fotografiei şi imaginii. Ca o decizie temporară, toate aspectele referitoare la procesele de tipărire şi publicare / editare care se găseau în cadrul clasei 77 au fost poziţionate la 655 - Tipărire. Într-o etapă următoare această subclasă (655) va fi revizuită, combinându-se tipărirea şi publicarea într-un nou conţinut al subclasei - 68.

În ultima secţiune: " Indici CZU revizuiţi " vom găsi:

  • indici CZU nou sau anulaţi pentru Clasa 314/316 "Demografie şi studiul populaţiei",

  • indici auxiliari comuni de loc, punându-se accent pe America Centrală şi regiunea Mării Caraibilor, urmând ca în viitor să fie luat în atenţie şi Orientul Mijlociu,

  • exemple extinse pentru Clasa 2, încercându-se ajustarea necesităţilor privind Biserica Ortodoxă Răsăriteană,

  • indici CZU absolut noi pentru o nouă disciplină "Biotehnologie" - Clasa 60. Este important de amintit că se dă şi o notă explicativă destul de dezvoltată cu privire la Biotehnologie.

Olimpia Radu  
Serviciul Catalogare. Indexare