Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

IFLA - Prezentare generalăhttp://www.ifla.org/ 

IFLA este organismul internaţional care reprezintă interesele bibliotecilor şi serviciilor de documentare, precum şi pe cele ale utilizatorilor acestora. La adresa www.ifla.org, federaţia îşi prezintă misiunea, scopurile, principalele programe, publicaţiile şi colecţiile electronice, dar şi informaţii privind conferinţele anuale, calitatea de membru IFLA, adresele de contact.

Activităţile IFLA sunt organizate în cadrul a şapte programe fundamentale:

- ALP - Advancement of librarianship;
- CLM - Committee on copyright and other legal matters;
- FAIFE - Committee on free access to information and freedom of expression;
- PAC - Preservation and conservation;
- UAP - Universal availability of publications;
- UBCIM - Universal bibliographic control and International MARC;
- UDT - Universal dataflow and telecommunications.

Pentru o corelare eficientă a acţiunilor sale, IFLA activează în grupuri de lucru organizate în cadrul mai multor secţiuni grupate la rândul lor în opt diviziuni principale:

Biblioteci enciclopedice;
Biblioteci speciale;
Biblioteci publice;
Control bibliografic;
Colecţii şi servicii;
Management şi tehnologie;
Educaţie şi cercetare;
Activităţi regionale.

Activităţile de catalogare şi clasificare/indexare se subordonează Diviziunii pentru Control Bibliografic şi, împreună cu Secţiunea de Bibliografie cu care colaborează adesea, reprezintă unele dintre cele mai prolifice sectoare ale federaţiei.

A. Secţiunea de Catalogare are în vedere informaţiile bibliografice şi de autoritate cuprinse în toate tipurile de documente fixate pe suporturi diverse. Principalele obiective ale secţiunii sunt accesul universal la informaţii şi schimbul de date bibliografice şi de autoritate.
Într-un plan strategic în zece puncte, Scţiunea de Catalogare insistă asupra studierii şi aprofundării FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), actualizării ISBD-urilor existente, elaborării unui cod internaţional de catalogare, îmbunătăţirii standardelor privind interfeţele de căutare şi afişare.

B. Secţiunea de Clasificare/Indexare este preocupată de accesul după subiect la cataloage, bibliografii şi indexuri de documente, inclusiv documente electronice şi promovează schimbul internaţional de informaţii referitoare la metodele de acces după subiect. În acest sens, secţiunea furnizează informaţii despre noile tendinţe şi instrumente de clasificare şi indexare pe subiect, monitorizează, promovează şi diseminează rezultatele cercetării privind accesul după subiect la resursele electronice, aşa cum rezultă din planul său strategic.

Ambele secţiuni deţin link-uri privind Buletinele specifice şi rapoartele anuale, precum şi adresele de contact.

Rezultatele cercetării, proiectele şi activităţile IFLA se reflectă în publicaţiile federaţiei, fie că este vorba de politici şi proceduri, buletine, periodice, rapoarte, lucrări prezentate la conferinţe, publicaţiile editate la Saur sau baze de date, repertorii şi indexuri. 
Anual, IFLA are o conferinţă generală pe care o organizează împreună cu ţara-gazdă. În 2003, Conferinţa IFLA va avea loc la Berlin, cu titlul generic "Biblioteca-poartă de acces : media, informaţie, cultură", iar în 2004 când se va petrece cea de-a 70-a conferinţă IFLA la Buenos Aires, tema va fi "Bibliotecile, instrumente pentru educaţie şi dezvoltare".
IFLA s-a implicat, de asemenea, în pregătirea Summitului mondial privind societatea informaţională, care va avea loc la Geneva în decembrie 2003 şi la Tunis în decembrie 2005.

Oricine doreşte să contacteze Secretariatul IFLA, o poate face (şi) electronic la adresa IFLA@ifla.org.

Daniela Ion 
Diana Cristea 
Serviciul Catalogare-Indexare