Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

Modele europene în cadrul structurilor infodocumentare - Biblioteca Interuniversitara Sorbona

ISTORIC

Universitatea Sorbona a fost fondată în sec. al XIII-lea, iar colegiile care o formează îşi aveau propriile biblioteci; ele erau împărţite după disciplinele de învăţământ pe care le deserveau, iar UNIVERSITATEA se ocupa numai de partea cu eliberare a gradelor profesorale, rămânând astfel cu sediul central.

Biblioteca Universităţii Sorbona a fost deschisă pentru public pe data de 3 decembrie 1770, pe strada St. Jacques, sub numele Bibliotecii Universităţii din Paris. Ea a fost transferată în clădirile de la vechea Sorbona în 1823 - 1825, înainte de a fi mutate în localurile actuale, spre sfârşitul sec. al XIX-lea. După mai multe denumiri, de-a lungul timpului, numele Bibliotecii de la Sorbona, a fost păstrat până în zilele noastre. Cel mai vechi document în acest loc de prestigiu datează din sec. al XI-lea.

Publicaţii:

 • În 1770, colecţiile bibliotecii erau constituie din 20.000 de volume provenind din patru ansambluri:
  • biblioteca personală a lui Jean-Gabriel Petit de Montempuis, reprezentant convins al jansenismului; fost rector al Universităţii din Paris, lăsată ca moştenire în 1762 (5000 vol.);
  • biblioteca colegiului lesuitilor, atribuită Universităţii în 1764, care deţinea 10.000 volume, iar restul fiind puse în vânzare;
  • cărţile a 28 de colegii pariziene, desfiinţate în 1764 şi reunite într-o instituţie nouă, reluând numele şi clădirile colegiului Louis-le-Grand (3000 vol.);
  • cărţile cumpărate între 1766-1770 (1700 vol.) de către bibliotecar.

Până la Revoluţia din 1789, biblioteca a fost deschisă 3 zile / săptămână, nu numai studenţilor şi profesorilor, ci şi întregului public. Biblioteca achiziţiona în mod regulat cărţi, care totalizau în 1791 - 31.000 vol.

MOMENTUL REVOLUŢIEI

După Revoluţia Franceză din 1789, Universitatea Sorbona este desfiinţată de către Adunarea constituantă în anul 1793, ca urmare a faptului că majoritatea profesorilor au refuzat să depună jurământul pentru Constituţia civilă:

Localurile bibliotecii sunt transformate în cazarmă, în puşcărie...

În timpul Revoluţiei, Biblioteca se mută în biserica Saint-Paul-Saint-Louis [în Marais (cartier parizian)], fiind cunoscută sub numele de Colegiul <<Egalité>>.

Între 1796 - 1798, ea se reintegrează, succesiv, în Colegiul Louis-le-Grand, şi numit din nou Colegiul Egalite şi apoi <<Institutul bursierilor pritaneu francez>>.

ÎN ZILELE NOASTRE

Astăzi, Biblioteca de la Sorbona este o bibliotecă inter-universitară (BIU) şi colecţiile sale sunt depozitate în 40 km de rafturi care se compun din:

 • 2300 manuscrise (medievale, moderne sau contemporane);
 • 650 incunabule;
 • 1.000.000 volume tipărite înainte de 1801;
 • 300.000 volume din sec. al XIX-lea;
 • 2.040.000 opere din sec. al XX-lea;
 • 4700 abonamente vii, 180.000 teze.

Domeniile principale pe care este structurată biblioteca, sunt:

 • Istorie medievală şi modernă (CADIST);
 • Biblioteca de geografie : CADIST în geografie;
 • Literatură franceză;
 • Filosofie;
 • Ştiinţele religioase (de la originile primelor fonduri [iezuite, janseniste, dar şi studii despre biblie...]);
 • Limbi şi literaturi străine (engleză, germană, spaniolă, italiană);
 • Limba greacă veche şi latină (specific profilului umanist al Universităţii din Paris).

CONDIŢII DE ACCES

În cadrul bibliotecii, înscrierea se face după tipul de utilizatori:

 • et. I - pentru înscrierea studenţilor care au terminat MASTERAT - DEA (=studii aprofundate), DESS
 • et. al II-lea - pentru profesori universitari, cercetători, doctoranzi.

Programul de înscriee pentru cele 2 tipuri de utilizatori:

 • Luni, marţi, miercuri, vineri: 10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00

+

[pentru studenţi : Sâmbătă: 10.00 - 12.00]

REGULAMENT

REGULAMENTUL general structurat pe următoarele articole:

 • ARTICOLUL 1 : STATUTUL : BIU este o bibliotecă de cercetare, fiind specializată în domeniile umaniste şi din acest motiv, aparţine de Universitatea Paris;
 • ARTICOLUL 2: Condiţiile de acces în bibliotecă [pe baza unui]:
  • permis de cititor, pentru toate tipurile de utilizatori
   • (a) studenţi de la Univ. I, III, IV, VI;
   • (b) profesori, cercetători din Universităţile din Franţa şi străinătate;
   • (c) studenţi de la alte facultăţi din Île de France, sau din toată ţara şi din străinătate.
 • ARTICOLUL 3 cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a intra în posesia unui PERMIS de cititor;
 • ARTICOLUL 4 - Biblioteca este deschisă:
  • întreg anul

  EXCEPŢIE

  BIBLIOTECA este ÎNCHISĂ:  2 săptămâni de Crăciun şi 1 săptămână de Paşte.

 • ARTICOLUL 5: Comunicarea colecţiilor
  • "buletinul de cerere pentru Sala de lectură" (=buletin) se eliberează cititorului; acesta îl va restitui la părăsirea sălii. Chiar dacă, cititorul nu utilizează acest formular, pentru consultarea publicaţiilor în sală, el trebuie să conţină numele utilizatorului şi trebuie restituit la părăsirea sălii, de către acesta. Formularul 4 conţine 4 rubrici pentru 4 cote, ce vor fi completate de către cititor. În afara acestui "buletin" se mai poate elibera un DUPLICAT, pentru alte 4 publicaţii, dar numai după ce primul exemplar a fost completat în totalitate. Un al doilea DUPLICAT NU MAI POATE FI ELIBERAT.
 • ARTICOLUL 6: Împrumut la domiciliu se face în funcţie de tipul de utilizatori.
 • ARTICOLUL 7: INFORMAŢII, SUGESTII şi RECLAMAŢII (Detalii cu privire la cum pot fi obţinute informaţiile şi la cum pot fi adresate bibliotecii, sugestiile şi reclamaţiile. Există un birou cu această destinaţie specială).

REGULAMENTELE pentru împrumut sunt distincte:

 • 1 Regulament pentru studenţi
 • 1 Regulament pentru cadre didactice, cercetători, doctoranzi

Doar condiţii de împrumut diferă:

A - cadre didactice : pot fi împrumutate 6 publicaţii pe o perioada de 1 lună. În cazul în care utilizatorul doreşte să împrumute ulterior aceeaşi publicaţie este posibil NUMAI după 15 zile de la restituirea ei.

NU SE FAC ÎMPRUMUTURI: în perioada 1 iunie - 14 iulie.

PRELUNGIRILE:

- Se pot face, fie pe loc, fie telefonic, dar CEL TÂRZIU în ziua care reprezintă data scadentă de restituire a publicaţiei împrumutată. Prelungirea se poate face pentru maximum 1 lună.

B - pentru studenţi2 publicaţii pe o perioadă de maximum 15 zile şi pentru minimun 1 zi.

În cazul în care utilizatorul doreşte să împrumute ulterior aceeaşi publicaţie, acest lucru este posibil la un interval de 1 LUNĂ după restituirea ei.

PRELUNGIRILE pentru studenţi se fac similar ca şi pentru cadre didactice, însă: prelungirea nu poate fi mai mare de 1 săptămână.

Înscrierea pentru serviciul de împrumut se face pentru:

A. Cadrele didactice - la început de an universitar. Permisul nu este transmisibil.

B. Studenţi - Se reînnoieşte la începutul fiecărui an, fie la biroul de permise, fie prin corespondenţă. Permisul este netransmisibil.

În acest capitol sunt prezentate următoarele:

 • Publicaţiile excluse de la împrumut;
 • Cazurile de întârziere, deteriorări, pierderi...;
 • Alte servicii (PEB [Î.î, servicii de referinţe, documentaţie electronică, site on-line, periodice, comenzi pentru a multiplica digital cursurile şi alte tipuri de documente; xerox, scanner cu acces liber)

Regulament - Împrumut interbibliotecar (PEB)

 • PEB permite accesul prin fotocopii sau originale ale unui document care nu există în colecţiile bibliotecii, dar care pot fi găsite la o altă bibliotecă din ţară, sau străinătate.
 • Programul cu publicul pentru Împrumutul interbibliotecar:
  • Luni, marţi, miercuri, vineri: 10 h. - 17.45 h.
  • Joi : 11 h. - 17.45 h.
  • Sâmbătă: 10 h. - 12.00 h.
 • Tarifele practicate pentru Împrumutul interbibliotecar în ţară şi străinătate.

REGULAMENTUL pentru Sala de Referinţe, conţine:

 • Programul cu publicul;
 • Colecţii organizate în acces direct:
  • pe suport hârtie: 5000 vol. (clasificare Dewey de la 000 la 999)
  • documente electronice (aprox. 70 de baze)
 • Modalităţi de consultare a tezelor de doctorat, dintr-un anumit domeniu, care sunt în curs de susţinere sau, chiar cele susţinute:
  • în ţară
  • străinătate
 • Cum să poată fi identificate referinţe despre unele articole, despre Congrese, despre anumite cărţi...
 • Cum poate fi depistată sau localizată o carte sau o revistă:
  • pentru cărţi:
   • bibliografie naţională
   • bibliografie comercială
  • pentru reviste: Ulrich, ISSN, SUDOC

Informaţii cu privire la unele bibliografii electronice puridisciplinare: Francis, Humanities Index, PCI Full-Text...

 • Cum pot fi regăsite informaţii bibliografice;
 • Cum pot fi consultate baza de date în texte integrale la care Biblioteca de la Sorbona are acces;
 • Cum poate fi utilizat INTERNET-ul.

Cataloage electronice şi baza de date:

MAESTRO - catalog on-line: www.scd.univ-paris3fr

VIRTUOSE : permite accesul la distanţă şi într-o interfaţă unică, la resursele electronice la care biblioteca este abonată: bibliografii generaliste, tematice; baze de date cu referinţe tematice; colecţii full-text.

Crina Roy

B.C. Universitatea Politehnica Bucureşti