Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

Referinţe utilizate în catalogarea-indexarea materialelor referitoare la jurnalism şi ştiinţele comunicării

Profesiile pentru care se pregătesc studenţii Facultăţii de Jurnalism şi ştiinţele comunicării sunt practic noi în România, astfel ca terminologia de specialitate uzitată nu este definitivată, stabilă, lucrându-se continuu în acest sens şi producându-se mereu schimbări. Din acest punct de vedere munca catalogatorului şi a indexatorului trebuie să fie flexibilă, să se adapteze acestor schimbări.
Dicţionar de terminologie mass media şi comunicare :
francez-român / Lazăr Mirela . 
- Bucureşti : Editura Universităţii
Bucureşti, 1996. - 104p.

Dicţionarul de terminologie mass media şi comunicare : francez-român se adresează tuturor celor care activează în domeniile jurnalismului şi comunicării, deci şi bibliotecarului catalogator-indexator. Este un dicţionar bilingv, redus ca dimensiuni deoarece explicaţiile s-au dat doar acolo unde nu există echivalenţă între termenii din limba româna şi franceză. Autoarea nu şi-a propus să elaboreze un dicţionar explicativ în domeniul jurnalismului ci numai sa furnizeze variantele franceze ale termenilor în limba română. 
Corespondenţele termenilor în limbile română-franceză uşurează consultarea cărţilor în aceste limbi, mai ales că Biblioteca Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării deţine în majoritate asemenea documente.

Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publice şi publicitate / Cristian Florin Popescu . Bucureşti : Editura
Tritonic, 2002 - 532p.

Aşa cum spune chiar autorul "... acest dicţionar este util atât comunicatorilor (jurnalişti, relaţionişti, publicitari), cât şi publicului". 
Dicţionarul încearcă să acopere toate zonele semantice specifice: redactarea textului jurnalistic, tehnoredactarea, tipuri de texte, etica şi deontologia textului, declaraţii de principii, legislaţia presei, istoria presei, marketing comercial, naratologie, ştiinţe ale limbajului, sociologia receptării, sociologia presei, estetica receptării. 
Această enumerare evidenţiază indispensabilitatea acestor mijloace de referinţă în munca unui nespecialist în jurnalism sau comunicare de a înţelege conţinutul monografiilor, lucru esenţial pentru stabilirea indicilor CZU şi a cuvintelor-cheie. 
Dicţionarul este atât un instrument de lucru rapid, consultând "Lista Termenilor" cât şi un punct de pornire al aprofundării, urmărind sistemul de trimiteri între termenii care compun câmpul semantic respectiv.

Mic dicţionar de jurnalism / Cristian Florin Popescu , Radu
Balbaie .
 - Bucureşti : Fundaţia Rompres, 1998. - 183p.

Acest dicţionar nu abordează audiovizualul, nu aprofundează domeniul relaţiilor publice şi nici pe cel al publicităţii. Această lucrare pune la îndemâna utilizatorilor un set de informaţii, reguli, principii, standarde care, pe măsura acumulării, reprezintă un impuls spre adevărata maturizare profesională. Este un instrument de lucru uşor de folosit, articolele fiind organizate strict alfabetic. Esenţial este faptul că trimiterile de la un articol la altul fac posibilă lectura în profunzime a dicţionarului şi implicit înţelegerea mai profundă a noţiunilor.

Catalogatorul sau indexatorul foloseşte această lucrare pentru înţelegerea sensurilor cuvintelor explicate cât şi pentru cultivarea unui limbaj de specialitate deoarece de corectitudinea termenilor introduşi într-o înregistrare depinde regăsirea cărţilor de către cititori pentru că o carte incorect plasată este o carte pierdută pentru utilizator.

Valentina Marica

Biblioteca Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării