Acasă‎ > ‎UNIBIB‎ > ‎

UDC Consortium


        

Locaţia Internet http://www.udcc.org prezintă site-ul Consorţiului CZU (Universal Decimal Classification Consortium - UDCC)- organizaţie internaţională responsabilă de administrarea clasificării zecimale universale, fondată în anul 1992 de către FID (International Federation for Information and Documentation) în asociaţie cu editorii CZU de limbă olandeză, engleză, franceză, japoneză si spaniolă.

Reali zat în variantă hypertext, în limba engleză cu link-uri spre numeroase pagini web- unele în alte limbi, mai ales franceză şi olandeză, site-ul e structurat initial pe opt capitole:

- în capitolele " About UDC " şi " Consortium Members " se poate urmări o prezentare generală a CZU (istoric, scop, structură, reguli si simboluri, generalităţi în legătură cu tabelele principale si auxiliare, adecvare la operarea în mediu informatic, etc.) şi a forului său administrativ- Consorţiul CZU;

- " Outline " - o prezentare schematică în hypertext şi o alta în rezumat a tabelelor CZU, (cca. 400 indici, din cei peste 55000 indici principali şi peste 10000 indici auxiliari ce alcătuiesc formula actuală a Master Reference File);

- " Master Reference File " - informatii despre varianta electronica a CZU, baza de date administrata la cartierul general al Consortiului CZU, la Royal Library în Haga, revizuita anual pe baza " Extensions and Corrections to the UDC " - (EC - publicatie anuala a Consortiului CZU, în format CD-ROM si carte, cuprinzând modificari autorizate, propuneri de revizuiri, articole si diverse alte informatii in legatura cu CZU); alaturi de informatii privind istoricul MRF, designul, structura, suportul software si compatibilitatea cu formate de schimb de date bib l iografice, functionalitatea ca instrument de lucru în indexarea documentelor, conditii de licenta, etc., este semnalata existenta de fapt a trei baze de date:

  • MRF - varianta electronică la zi a CZU, la nivelul Extensions and Corrections din anul precedent, actual la nivel EC 24; acest produs nu este destinat difuzarii decât în cazuri cu totul speciale, dispunând de mai multe câmpuri destinate unor scopuri administrative, câmpuri ce nu apar în variantele pentru utilizatori; 

  • MRFCAN - baza de date în secvente anuale, cuprinzând anularile autorizate in tabelele CZU începând cu anul 1993; poate fi accesata în mod gratuit online la adresa: http://www.udcc.org/cancellations.htm

  • UMRF ( User MRF)- varianta pentru utilizatori, reprezint a secvenţele anuale ale MRF începând cu 1993; este accesibilă sub licenta, termenii acesteia variind functie de scopul utilizatorului UMRF;

" UDC News " - un capitol destinat unor informaţii de larg interes sau de ultimă oră (rubrica " Announcements ") , semnalări de seminarii, simpozioane, conferinţe în domeniu (rubrica " Events and Conferences "), prezentarea membrilor actuali ai Consorţiului CZU şi a responsabilităţilor acestora (" UDC Update "), comentarii şi propuneri în legatură cu o mulţime de mari şi mici probleme controversate ale CZU ( " Notes and Quieries "), recomandarea unor publicaţii recente (" Recent Publications" ), chestiuni privind copyright-ul şi obţinerea de licenţe (" Application for licence" ), dintre care merită spicuite:

-existenta unei trupe olandeze de teatru documentar , " Theater ADHOC ", care în cadrul proiectului " The humour and tragedy of completeness " (Comicul şi tragedia desăvârşirii) a realizat mai multe spectacole în legatură cu istoricul CZU, inspirate din viaţa parinţilor clasificarii zecimale universale, Paul Otlet si Henry La Fontaine;

:"L'homme qui voulait classer le monde", "The man who wanted to classify the world" (Omul care a vrut să clasifice întreaga lume), titlul unui film documentar - din nou în legatura cu Paul Otlet - realizat în Belgia în anul 2002 de catre Francoise Levie, film disponibil în limbile franceză, engleză şi olandeză;

- Consorţiul CZU propune o nouă formulă pentru statutul de "membru al Consorţiului", si anume cea de "membru asociat", formulă valabilă atât pentru persoane particulare cât şi pentru grupuri cu interese speciale privind CZU-ul, această categorie beneficiind de condiţtii aparte de utilizare a produselor Consorţiului şi de participare la diverse activităţi ale acestuia (http://www.udcc.org/amembership.htm );

- la rubrica " Multilingual MRF ", este analizată utilitatea realizării unei baze de date MRF multilingve, fiind solicitată parerea utilizatorilor prin completerea unui chestionar: " User survey 2002 - UDC and potential multilingual MRF " (http://www.udcc.org/MRF_multilingual.htm)

- distribuirea, publicarea şi/sau traducerea produselor CZU necesită licentă din partea Consorţiului CZU, licţăta ce se acorda pentru o perioadă de trei ani, cu plata în avans (http://www.udcc.org/licence.htm);

- din iunie 2001este disponibil un nou şi foarte util produs al Consorţiului CZU- " UDC Online "; produsul este editat pe baza MRF, fiind actualizat la nivelul EC 23 (2001); conţine în momentul de faţa 65931 indici CZU; dintre facilităţile oferite de acest produs, ar fi de subliniat: o interfaţă-utilizator prietenoasă, fisiere " help" cu informaţii detaliate, posibilităţi de căutare prin trunchiere atât pentru cuvinte din textul la tabelele CZU cât si pentru cifre din componenta indicilor CZU, facilităţi " cut and paste ", afişaj diferenţiat prin culoare pentru indici auxiliari comuni, indici auxiliari speciali si indici principali,etc.; pentru mai buna întelegere a functionalităţii acestui instrument de lucru, în absenţa unei licenţe, produsul este înzestrat cu un Demo ce oferă câteva exemple ilustrative de cautare ( http://www.udc-online.com );

- a 69-a Conferinta Generala IFLA, cu titlul " Access Point Library: Media - Information Culture ", se va desfăşura între 1-9 august 2003 la Berlin ( http://www.ifla.org/IV/ifla69/index.htm)

- a 8-a Conferinţă Internaţionala ISKO, cu titlul " Knowledge Organization and the Global Information Society ", se va desfăşura între 13-16 iulie 2004 la Londra ( http://www.ucl.ac.uk/isko2004/ )

-" UDC Publications " şi " Bibliography " - prezintă informaţii şi link-uri privind ediţtii CZU complete, medii sau prescurtate, apărute sau în curs de apariţtie, pe suport tipărit sau electronic, în limbile engleză, franceză, olandeză, germană, japonezăî, spaniolă, cehă şi rusă, precum şi o multitudine de alte lucrări în domeniu; în legătură cu ediţiile Extensions and corrections to the UDC , este posibilă accesarea gratuită online a cuprinsului acestor publicaţii începând cu anul 1994, capitolul " List of recent UDC related publications " fiind disponibil fulltext pentru fiecare an în parte, oferind astfel un material bibliografic de specialitate alcătuit de cel mai înalt for în aces t domeniu;

- capitolul " UDC Users " ofera:

  • o listă cuprinzătoare de instituţii - utilizatori CZU din întreaga lume, cu adrese home-page , link-uri spre cataloage online şi persoane de contact, precum şi un index separat al ţărilor ce utilizează CZU în bibliografia naţională;

  • în hypertext, o mulţime de portaluri ( subject gateways ) de acces la baze de date din Internet prin cautare cu indici CZU;

  • lista de discutii a utilizatorilor CZU , " UDC-forum ", poate fi accesată pe adresa: http://www.jiscmail.ac.uk/lists/udc-forum.html;

  • rubrica " UDC research prezintă instituţiile implicate în activităţi de cercetare în legatură cu CZU (sunt semnalate domeniile de interes, adrese home-page şi persoane de contact); proiectele de cercetare prezentate raspund unor cerinţe diverse şi complexe ale utilizatorilor CZU, de la programe pentru persoane cu deficiente de vedere (MIRACLE- Music Information Resources Assisted Computer Library Exchange) p â na la cele vizând corespondenţa între diferite sisteme de clasificare(The KBS-CROSS Project- Knowledge-Based System for automatic CROSS-referencing of classification systems), câteva abordând indexarea automată a documentelor (UNIDEC, DESIRE, GERHARD, SOS IG, Nordic WAIS/World Wide Web Project).

Monica Achiri 
Serviciul Catalogare. Indexare