Regulamentul tururilor ghidate şi al vizitelor documentare în

Biblioteca Centrală  Universitară „Carol I”

▪    Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” se poate vizita din luna septembrie până în   luna iunie, în zilele de marţi, miercuri şi joi, între orele 10.00-14.00.

▪    Pentru instituţii/grupuri organizate, vizitarea se poate efectua în baza unei adrese oficiale, care va cuprinde: data, ora, numărul de persoane, limba de comunicare, obiectivul (vizită documentară, scop turistic).

Adresa de contact: 021/312.01.08, e-mail office@bcub.ro

▪    Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” participă la programul Şcoala Altfel prin organizarea unor vizite documentare, tururi ghidate, pentru elevii din clasele: VI-XII, însoţiţi de cadre didactice.