Centrul de Documentare Europeană „Robert Schuman”

                                      EDC - ROMÂNIA

 

Centrul de Documentare Europeană (CDE) „Robert Schuman” din Bucureşti a fost înfiinţat în anul 2008 de către Universitatea Bucureşti şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Centrul este găzduit de bibliotecă, iar serviciile de informare şi documentare sunt asigurate de bibliotecari cu experienţă.

 

Deschis oficial pe 27 noiembrie 2008, Centrul de Documentare Europeană este situat în Corpul Fundaţie al bibliotecii, etajul 1, în sala „Robert Schuman”.

Misiunea noului centru este aceea de a furniza informaţii complexe privind legislaţiile, politicile şi dezbaterile europene, CDE fiind astfel un instrument foarte util de cunoaştere a celor mai noi provocări ale Uniunii Europene.

 

O menire la fel de importantă o constituie promovarea tuturor instituţiilor şi domeniilor de activitate ale Uniunii în rândul opiniei publice.

 

Centrul dispune de o colecţie de documente pe teme europene, calculatoare performante pentru consultarea resurselor electronice locale şi pe Internet.

 

Informaţia poate fi regăsită în catalogul OPAC al bibliotecii, în baza de date EUROPA.

 

Misiunea CDE este să dezvolte, să organizeze, să prelucreze, să îmbogăţească şi să găzduiască colecţiile de carte, periodice, articole, publicaţii electronice din domeniul UE, astfel încât să se creeze mediul informaţional care să sprijine activităţile educaţionale şi de cercetare despre UE pentru comunitatea universitară din România.

CDE este deschis pentru o gamă largă de cititori specializaţi, inclusiv elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi cercetători în studii despre UE. În conformitate cu această tendinţă spre o mai mare deschidere, Biblioteca permite accesul la colecţiile sale utilizatorilor nespecifici - comunitatea economică, profesorilor de economie din licee, avocaţilor, economiştilor - celor interesaţi de studiul impactului proceselor de integrare Comunitară.

 

Instrumente şi servicii furnizate de CDE

1. Catalog online care include înregistrări bibliografice şi documente care pot fi găsite în CDE/ colecţiile bibliotecii, fiind de asemenea incorporate în RoLiNeST, catalogul naţional.

2. Asistenţă şi iniţiere în folosirea resurselor şi găsirea informaţiei.

3. Acces direct la publicaţiile tradiţionale (pe hârtie) şi pe suport optic (CD/DVD).

4. Acces la publicaţiile online folosind calculatoarele de la CDE.

5. Furnizarea, prin cumpărare sau împrumut interbibliotecar (naţional şi/sau internaţional) a publicaţiilor cerute care nu sunt deţinute de acest centru.

6. Acces la bazele de date ştiinţifice cu cărţi şi ziare electronice cu text integral.

 

CDE oferă acces la informaţia despre UE, despre activităţile Uniunii, politicile, programele şi oportunităţile pentru întreaga comunitate academică, din toate domeniile integrării Europene, şi anume relaţii internaţionale, economie şi politică socială, drept şi administraţie, politică, cultură, societate, educaţie, învăţământ, agricultură, industrie, comerţ, transport, finanţe publice, bănci, relaţii monetare internaţionale, forţă de muncă, administrare, demografie, biologie, sănătate, mediu, ştiinţă şi cercetare, informaţie şi comunicare.