Activităţi UE

                                                                          ACTIVITĂŢILE UNIUNII EUROPENE PE DOMENII

 
AFACERI ECONOMICE ŞI MONETARE - http://europa.eu/pol/emu/index_ro.htm

AFACERI INSTITUŢIONALE - http://europa.eu/pol/inst/index_ro.htm

AGRICULTURĂ - http://europa.eu/pol/agr/index_ro.htm

AJUTOR UMANITAR - http://europa.eu/pol/hum/index_ro.htm

AUDIOVIZUAL ŞI MASS- MEDIA - http://europa.eu/pol/av/index_ro.htm

BUGET - http://europa.eu/pol/financ/index_ro.htm

CERCETARE ŞI INOVARE - http://europa.eu/pol/rd/index_ro.htm

COMERŢ EXTERN - http://europa.eu/pol/comm/index_ro.htm

CONCURENŢĂ - http://europa.eu/pol/comp/index_ro.htm

CONSUMATORI - http://europa.eu/pol/cons/index_ro.htm

CULTURĂ - http://europa.eu/pol/cult/index_ro.htm

DEZVOLTARE - http://europa.eu/pol/dev/index_ro.htm

DREPTURILE OMULUI - http://europa.eu/pol/rights/index_ro.htm

EDUCAŢIE, FORMARE, TINERET - http://europa.eu/pol/educ/index_ro.htm

ENERGIE - http://europa.eu/pol/ener/index_ro.htm

EXTINDERE - http://europa.eu/pol/enlarg/index_ro.htm

FISCALITATE - http://europa.eu/pol/tax/index_ro.htm

FRAUDĂ - http://europa.eu/pol/fraud/index_ro.htm

ÎNTREPRINDERI - http://europa.eu/pol/enter/index_ro.htm

JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE - http://europa.eu/pol/justice/index_ro.htm

MEDIU - http://europa.eu/pol/env/index_ro.htm

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI PROBLEME SOCIALE - http://europa.eu/pol/socio/index_ro.htm

PESCUIT ŞI PROBLEME MARITIME - http://europa.eu/pol/fish/index_ro.htm

PIAŢA INTERNĂ - http://europa.eu/pol/singl/index_ro.htm

POLITICĂ EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE - http://europa.eu/pol/cfsp/index_ro.htm

POLITICĂ REGIONALĂ - http://europa.eu/pol/reg/index_ro.htm

RELAŢII EXTERNE - http://europa.eu/pol/ext/index_ro.htm

SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ - http://europa.eu/pol/infso/index_ro.htm

SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ - http://europa.eu/pol/food/index_ro.htm

SĂNĂTATE PUBLICĂ - http://europa.eu/pol/health/index_ro.htm

TRANSPORT - http://europa.eu/pol/trans/index_ro.htm

VAMĂ - http://europa.eu/pol/cust/index_ro.htm