Centre de Documentare Europeană în România

Bacău – Universitatea din Bacău , Facultatea de Litere
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 8, Bacău , cod poştal 600114, România
http://www.ub.ro

Baia Mare – Universitatea de Nord, Facultatea de Litere
Adresa: Str. Victoriei nr. 76, Baia Mare, România
http://www.ubm.ro

Braşov – Camera de Comerţ şi Industrie
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 18-20, Braşov, cod postal 500173, România
http://www.ccibv.ro

Bucureşti – Academia de Studii Economice
Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, cod poştal 010374, Bucureşti, sector 1, România
http://www.ase.ro

Bucureşti – Biblioteca Centrală Universitară
Adresa: Str. Boteanu, nr. 1, cod poştal 010027, Bucureşi, România
http://www.bcub.ro

Bucureşti – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Adresa: Str. Povernei, nr.6 - 8, sector 1, Bucureşti, România
http://www.snspa.ro

Bucureşti – Universitatea Româno-Americană
Adresa: Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Bucureşti, sector 1, România
http://www.rau.ro

Bucureşti – Universitatea Titu Maiorescu
Adresa: Str. Dâmbovnicului, nr. 22, Bucureşti, sector 4, cod poştal 040441, România
http://www.utm.ro

Cluj – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene
Adresa: Str. Em. De Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca , 400090, România
http://www.ubbcluj.ro

Craiova – Biblioteca Universitară din Craiova
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, cod posta 200585, România
http://biblio.ucv.ro

Galaţi - Universitatea Danubius
Adresa: Str. Lunca Siretului nr. 3, Galaţi , cod postal 800416, România
http://www.univ-danubius.ro

Iaşi - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Centrul de Studii Europene
Adresa: Aleea Veronica Micle. Nr. 1, Iaşi , România
http://www.uaic.ro

Iaşi - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
http://www.bcu-iasi.ro

Oradea – Universitatea Agora
Adresa: Str.Tineretului, nr. 8, Oradea, cod poştal 410526, România
http://www.univagora.ro

Oradea – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Oradea , cod poştal 410087, România
http://steconomice.uoradea.ro

Sibiu – Universitatea Lucian Blaga
Adresa: Bd-ul Victoriei nr. 10, cod poştal 550024, Sibiu , România
http://www.ulbsibiu.ro

Alte link-uri:

Link către pagina oficială EDC România :
http://ec.europa.eu/romania/information/edc/index_ro.htm

Link către European Documentation Centres home page:
http://www.library.law.uu.nl/edc-eu/index.htm