Documente UE

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ
 

EUR-LEX, PORTALUL DE ACCES LA LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE -
http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

OBSERVATORUL LEGISLATIV - http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en

PRE-LEX, MONITORIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL INTERINSTITUŢIONAL - http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=ro

JURISPRUDENŢĂ - http://curia.europa.eu/ro/content/juris/index_form.htm
- http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=ro

SINTEZE LEGISLATIVE - http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm

LEGISLAŢIE ÎN VIGOARE - http://eur-lex.europa.eu/ro/legis/index.htm

 
DOCUMENTE COMUNE ALE INSTITUŢIILOR
 

EU BOOKSHOP - http://publications.europa.eu/eu_bookshop/index_ro.htm

BULETINUL UNIUNII EUROPENE - http://europa.eu/bulletin/ro/welcome.htm

ARHIVELE ISTORICE ALE UNIUNII EUROPENE - http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

GLOSAR - http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm

 
DOCUMENTE ALE INSTITUŢIILOR
 

REGISTRE ALE DOCUMENTELOR - http://europa.eu/documents/registers/index_ro.htm

PARLAMENTUL EUROPEAN - http://europa.eu/documents/parliament/index_ro.htm

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE - http://europa.eu/documents/eu_council/index_ro.htm

CONSILIUL EUROPEAN - http://europa.eu/documents/european_council/index_ro.htm

COMISIA EUROPEANĂ - http://europa.eu/documents/comm/index_ro.htm

CURTEA DE JUSTIŢIE ŞI TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ - http://europa.eu/documents/ecj/index_ro.htm

CURTEA DE CONTURI - http://europa.eu/documents/eca/index_ro.htm

OMBUDSMANUL EUROPEAN - http://europa.eu/documents/ombudsman/index_ro.htm

CONTROLORUL EUROPEAN PENTRU PROTECŢIA DATELOR - http://europa.eu/documents/edps/index_ro.htm

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ - http://europa.eu/documents/ecb/index_ro.htm

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII - http://europa.eu/documents/eib/index_ro.htm

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN - http://europa.eu/documents/eesc/index_ro.htm

COMITETUL REGIUNILOR - http://europa.eu/documents/cor/index_ro.htm