Instituţii UE

INSTITUŢII
 

PARLAMENTUL EUROPEAN - http://www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=en

CONSILIUL UE - http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm

http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=en

CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE:  http://curia.europa.eu/

CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI - http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home

OMBUDSMANUL EUROPEAN - http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm

CONTROLORUL EUROPEAN PENTRU PROTECŢIA DATELOR - (CEPD):   http://europa.eu/institutions/others/edps/index_ro.htm  
 
ORGANISME FINANCIARE
 

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ - http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII - http://www.eib.org/

FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII - http://www.eif.org/
 
ORGANISME CONSULTATIVE
 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN - http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp

 
ORGANISME INTERINSTITUŢIONALE
 
OFICIUL PENTRU PUBLICAŢII OFICIALE AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE - http://publications.europa.eu/index_ro.htm
 
ORGANISME DESCENTRALIZATE ALE UNIUNII EUROPENE (agenţii)
 

AGENŢII COMUNITARE - http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm

POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ - http://europa.eu/agencies/security_agencies/index_en.htm

COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ ŞI JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ - http://europa.eu/agencies/pol_agencies/index_en.htm

AGENŢII EXECUTIVE - http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_en.htm