Reprezentanţii României în Parlamentul European 2009

Europarlamentarii PSD
 

Adrian Severin

 

Profesia: Jurist

Studii:

- 1980 - 1986 - Universitatea din Bucureşti - doctor în drept

- 1979 - Academia de Studii Economice şi Business Universitary School - Londra - curs postuniversitar

- 1974 - 1978 - Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept

 

Rovana Plumb

 

Profesia: Doctor inginer

Studii:

- 2004 - Doctor în Managementul sistemelor industriale - Universitatea Politehnică Bucureşti;

- 2003 - Sustenabilitatea sistemelor de producţie şi consum - Portugalia;

- 2003 - Politici privind comportamentul consumatorului şi impactul asupra mediului - Portugalia;

- 2003 - Specializare în probleme legate de protecţia consumatorului - cadrul instituţional, legislativ şi implementarea aquis-ului comunitar, legatura cu ONG-uri şi instituţii guvernamentale în Uniunea Europeană - Grecia;

- 2003 - Siguranţa şi controlul produselor cosmetice - Vrije Universiteit Bruxelles în colaborare cu COLIPA şi TAIEX - Belgia;

- 2002 - Cursuri de specializare privind Instituţiile pentru protecţia consumatorilor în Europa Centrală, comerţul electronic şi publicitatea prin Internet - organizat de Federal Trade Commission SUA - Slovenia;

- 2002 - Securitatea generală a produselor, vânzările în afara spaţiilor comerciale, vânzările la distanţă, pachetele de servicii turistice, publicitatea comparativă şi înşelătoare - Belgia;

- 2002 - Securitatea alimentară, dezvoltări recente ale armonizării legislative cât şi aplicarea acquis-ului comunitar în acest domeniu, întărirea capacităţii administrative şi a supravegherii pietei şi activităţile organizaţiilor de consumatori - Belgia;

- 2002 - Seminarul “Cum pot organizaţiile consumatorilor să ajute la transformarea pieţei interne într-o realitate pentru consumatori” - Belgia;

- 1999 - Management strategic - George Washington University SUA;

- 1999 - Management în piaţa de capital - Institutul Roman de Valori Imobiliare;

- 1999 - Managementul schimbării şi inovaţiei - University College Dublin;

- 1999 - Managementul Calităţii Totale - ICEMENERG Bucureşti;

- 1994 - Comerţ internaţional - Institutul Român de Management;

- 1987 - Cresterea productivităţii muncii prin organizarea muncii - Academia de Studii Economice.

- 1984 - Institutul Politehnic Bucureşti - Facultatea “Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice”;

 

Ioan Mircea Pascu

 

Profesia: Economist

Studii:

- 1980 - Doctor în Ştiinţe Politice

- 1971 - Academia de Studii Economice, licenţiat în Economia Comerţului Exterior.

 

Adriana Ticau

 

Profesia: Inginer

Studii:

- 2004 - Doctorand în “Les bénéfices économiques des services publics en ligne”, Université Paris Dauphine

- 2002 - Doctorand în Securitatea sistemelor de e-government, Academia Tehnică Militară

- 1996-2001 - Diplome Master of Business Administration, Open University Business School, UK,

- 1991-1996 - Facultatea de Matematică, Universitatea “Al. I Cuza”, Iaşi

- 1989-1994 - Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică “Ghe. Asachi” Iaşi

 

Daciana Sarbu

 

Profesia: Jurist

Studii:

- 2004 - Master în Drept Comercial la Universitatea Timişoara

- 2003 - Master “Management politic”

- 2002 - absolventă a Colegiului Naţional de Apărare

- începând cu luna noiembrie 2001 - doctorand în Drept Procesual Penal, Universitatea din Bucureşti (cu teza “Rolul procurorului în procesul penal”)

- 1996 - 2000 - Licenţiată în drept, Facultatea de Drept, Universitatea Timişoara

 

Corina Cretu

 

Profesia: Economist

Studii:

- 1989 - Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi, apoi, cursuri de specializare ca analist programator.

 

Victor Bostinaru

 

Profesia: Cadru didactic

Studii:

- 1981 - Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Bucureşti

- 1974 - Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea Bucureşti

 

Sabin Cutas

 

Profesia: Inginer

Studii:

- Doctorand al Facultăţii de Management a Academiei de Studii Economice

- Colegiul Naţional de Apărare – Securitate şi bună guvernare

- MBA - Programul Canadian Master of Business Administration, la Academia de Studii Economice – Şcoala de Studii Postuniversitare de Management Bucureşti

- Facultatea de Aeronave - Institutul Politehnic Bucureşti

 

Sorin Ivan

 

Profesia: Economist

Studii:

- 2006 – prezent, Şcoala doctorală în ştiinţe economice Iaşi, doctorat în economie mondială, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi.

- 2004 – 2006 - Masterat în afaceri internaţionale, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi.

- 1999 – 2003 - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi, secţia „Tranzacţii Internaţionale”.

- 1993 - 1997 - Liceul teoretic „Gh. Munteanu Murgoci”, Braila, secţia matematică-fizică.

 

Ioan Enciu

 

Profesia: Inginer

Studii:

- 2008 - Universitatea Dimitrie Cantemir Bucureşti – Master Integrare Europeană

- 2000 - Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Management

- 1976 - Institutul de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Hidrotehnică

 

Vasilica Dancila

 

Profesia: Inginer

Studii:

- 2006 - Facultatea de Administraţie Publică, Bucureşti

- 2004 - Master “Spaţiul Public European” - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

- 1988 - Facultatea Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi, Ploieşti

Europarlamentarii PD-L

 

Theodor Stolojan

 

Profesia: Economist

Studii:

- cursuri de pregătire profesională la Banca Mondială

- 1961 – 1966 - Diplomă în Ştiinţe economice, Academia de Studii Economice, Bucureşti

- Doctor în ştiinţe economice, Academia de Studii Economice, Bucureşti

- 1978 - prezent Membru al Institutului International de Finanţe Publice, Saarbrucken, Germania

 

Monica Macovei

 

Profesia: Avocat

Studii:

- 1992-1994 - Masterat în drept instituţional comparat la Universitatea Central-Europeană din Budapesta

- 1978-1982 - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 

Traian Ungureanu

 

Profesia: Jurnalist

Studii:

- Facultatea de Filologie, Secţia română-engleză, Universitatea din Bucureşti

 

Cristian Preda

 

Profesia: Analist stiinte politice (profesor universitar)

Studii:

- 1998 – Doctorat în ştiinţe politice la Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris

- 1990-1991 – DEA (diplomă de studii avansate) în istoria filosofiei la Universitatea Paris I – Pantheon Sorbonne

- 1987-1991 – Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

Marian Jean Marinescu

 

Profesia: Inginer

Studii:

- 1997 - Academia pentru administraţie a Ministerului de Interne Italian;

- 1996 - CECAR Craiova - atestare evaluare economică financiară;

- 1993 - Cooper & Lybrand - Curs management financiar evaluare şi privatizare;

- 1993 - IROMA - curs management general;

- 1976 - Facultatea Aeronave Bucureşti;

 

Iosif Matula

 

Profesia: Inginer chimist

Studii:

- 2007 – Masterat în “Management şi Finanţare în Administraţia Publică”, Arad

- 1997-2001 – Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Cluj-Napoca

- 1980-1985 – Facultatea de Tehnologie Chimică, Cluj-Napoca

 

Sebastian Bodu

 

Profesia: Jurist

Studii:

- 2002-2004 - Master of Business Administration la Kennesaw State University, Georgia, USA prin Institutul de Administraţie Publică şi Afaceri Bucureşti

- 1999-2002 - Doctor în ştiinţe (Drept comercial) la Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Contabilitate, Catedra de Drept

- 1992-1996 - Licenţiat în drept la Universitatea din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice

 

Petru Luhan

 

Profesia: Economist

Studii:

- 2001-2004 – MBA în “Economie Internaţională şi Management Global” şi “Finanţe”, Universitatea Osnabruck, Germania

- 1998-2001 – Institutul de Studii Economice, Universitatea Osnabruck, Germania

 

Rares Niculescu

 

Profesia: Politolog

Studii:

- 2007 - Master în Comunicare şi Relaţii Publice SNSPA, Bucureşti

- 2004-2007 - Cursuri de pregătire în domeniul politic organizate de Naţional Democratic Institute, International Republican Institute, Fondation Jean Jaures, Friedrich Ebert Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung

- 1999 - Licenţă în Ştiinţe Politice la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

- 1994 - Bacalaureat bilingv francez-român la Liceul Mihail Eminescu, Cluj-Napoca

 

Oana Antonescu

 

Profesia: Avocat

Studii:

- 2006-2007 – Studii postuniversitare la Institutul Diplomatic Român

- 2004-2006 – Masterat în “Politici Publice şi Integrare Europeană” la SNSPA

- 2002 – Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu”, Bucureşti

 

Elena Basescu

 

Profesia: Economist

Studii:

- Masterat în ştiinţe politice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

- 1999-2004 – Facultatea de Relaţii Internaţionale, Universitatea Româno-Americană

- 1995-1999 – Liceul “Ion Neculce”, Bucureşti

 

Europarlamentarii PNL

 

Norica Nicolai

 

Profesia: Procuror

Studii:

- 1979-1983 - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti.

- A studiat atât la Academia ONU pentru lideri politici, cât şi la Harvard University-Kennedy School of Government.

 

Adina Valean

 

Profesia: Matematician

Studii:

- 1990 - diplomă de licenţă - matematică, Universitatea Bucureşti

- 1993 - grad didatic DEFINITIV

- 1997 - grad didactic II

 

Renate Weber

 

Profesia: Jurist

Studii:

- 1994 - cursuri de relaţii internaţionale la School of International Public Affairs, Columbia University

- 1994 - cursuri de drept la Law School of Columbia University

- 1994 - Visiting scholar - Columbia University din New York, Centre for the Study of Human Rights

- 1979 - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti

 

Ramona Manescu

 

Profesia: Avocat

Studii:

- Ianuarie - Decembrie 2006 - Cursuri postuniversitare - Drept internaţional public, drept comunitar, Relaţii Internaţionale, Studii europene şi euro-atlantice, Diplomaţie - Institutul Diplomatic România din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

- Septembrie 2004 - Iulie 2006 - Master - Relaţii internaţionale şi integrare europeană - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti

- Ianuarie 2005 - Iulie 2005 - Cursuri postuniversitare de perfecţionare - Geopolitica şi Geostrategie, Securitate internaţională, Managementul structurilor de securitate - Universitatea Naţională de Apărare - Colegiul Naţional de Apărare

- 1994 - 1999 - Licenţiă în Ştiinţe Juridice - Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

 

Cristian Busoi

 

Profesia: Medic

Studii:

- 2007 - Absolvent al Facultăţii de Drept - Universitatea « Titu Maiorescu » Bucureşti

- 2005 - Absolvent al Colegiului Naţional de Apărare (promoţia 2005) – lucrarea de absolvire – “Reforma serviciului militar in România” Doctorand sănătate publică şi management sanitar Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara (din 2004)

- Doctorand endocrinologie Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (din 2004)

- 2003 - Absolvent al Facultăţii de Medicină din cadrul UMF « Carol Davila » Bucureşti

- 1997 - Absolvent al Şcolii gen. nr. 2 şi al Colegiului teoretic “Traian” din Dr. Tr. Severin

 

Europarlamentarii UDMR

 

Laszlo Tokes

 

Profesia: Preot reformat

Studii:

- 1971–1975 - Institutul Teologic Protestant din Cluj

 

Iuliu Winkler

 

Profesia: Inginer

Studii:

- 2003 – Ministerul Apărării Naţionale, Colegiul Naţional de Apărare

- 1998 – 2001 - Universitatea Petroşani, Facultatea de Ştiinte. Licenţiat în finanţe şi asigurări

- 1998 – Adunarea Regiunilor Europei (Erfurt – Germania), Şcoala de Vară

- 1998 – Centrul de Afaceri Szombathely (Vas – Ungaria), Curs Postuniversitar de Marketing Regional

- 1997 – Conservatoire des Arts et Metiers Belfort (Jura – Franţa), Program de Perfecţionare în Antreprenoriat

- 1997 – Universitatea Ecologică Deva, Curs Postuniversitar de Management şi Marketing în Afaceri Economice Internaţionale

- 1995 – International Republican Institute, U.S.A. (Timisoara), Program de Acţiune Civică şi Politică

- 1983 – 1988 - Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Electrotehnică

 

Sogor Csaba

 

Profesia: Preot reformat

Studii:

- 1992 - ia parte la Zürich şi Basel la cursuri teologice postgraduale

- 1988 - a absolvit cursurile universitare ale Institutului Teologic Protestant din Cluj

 

Europarlamentarii PRM

 

Corneliu Vadim Tudor

 

Profesia: absolvent de filosofie

Studii:

- 1978-1979 - bursa premiului internaţional Herder; studiază istoria la Viena.

- 1975 - urmează cursurile Şcolii de Ofiţeri de Rezervă din Bucureşti

- 1971 - licenţiat al Facultăţii de Filosofie a Universitaţii Bucureşti cu o teză despre Sociologia Religiei

 

George Becali

 

Claudiu Tanasescu