Tratate UE

Portalul Uniunii Europene:   http://www.europa.eu/ 
 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România:   http://www.ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

 

Tratatele Uniunii Europene:   http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm

                                                    http://www.europa.eu/abc/treaties/index_en.htm

 

Tratatul de la Bruxelles – 17 martie 1948 ( Brussels Treaty – 17 March 1948 ) :   http://www.ena.lu/brussels_treaty_17_march_1948-020302282.html

 

Tratatul de la Paris – 18 aprilie 1951 ( Paris Treaty - 18 April 1951 )

 - ECSC Treaty :  The Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC)

http://www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm

 

Textul modificat al Tratatului de la Bruxelles ( Text of the Modified Brussels Treaty – 23 October 1954 ):

 

Tratatele de la Roma –  25 martie 1957  ( Treaties of Rome - 25 March 1957 ):

 - EEC Treaty:  European Economic Community (EEC ) http://www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_en.htm

 - Euratom Treaty: European Atomic Energy Community (Euratom) http://www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_en.htm

 

Actul Unic European –  17 februarie 1986 ( The Single European Act (SEA) -  17 February 1986 )

http://www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_en.htm

 

Tratatul de la Maastricht – 7 februarie 1992 ( Maastricht Treaty - 7 February 1992 ) :  

http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html

http://www.europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/treaties_maastricht_en.htm

 
Tratatul de la Amsterdam –  2 octombrie 1997 (Amsterdam Treaty  - 2 October 1997 ):

http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html

http://www.europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_en.htm

 

Tratatul de la Nisa – 26 februarie 2001 ( Nice Treaty - 26 February 2001 )

http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html

 
Tratatul de aderare a Bulgariei şi României la UE ( 31 martie 2005 )
 
Tratatul de la Lisabona – 13 decembrie 2007 ( Lisbon Treaty  - 13 December 2007 )

http://www.europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm

http://www.eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML

 
Versiune consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene ( publicată în martie 2010 ):   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:RO:PDF