Colecţii Unitatea Centrală
 
Colecţiile Unităţii Centrale sunt enciclopedice, numărând  peste 400.000 titluri în aproximativ 750.000 volume. Documentele se află atât în sălile de lectură organizate în acces liber la raft, cât şi în depozite. Locul în care se găseşte documentul de interes se poate identifica în componența cotei. Pentru documentele în acces liber, cota include identificatorul de sală (S1, S2 ..... S7, SP - Sala Profesorilor, SM - Sala Multimedia/ „Ing. Petre Badea” ), iar pentru documentele din depozite, cota este de tipul II234567 sau III549123.

Sălile de lectură oferă utilizatorilor un mediu adecvat pentru studiu şi cercetare. Unitatea Centrală dispune de 12 săli de lectură specializate pe domenii după cum urmează:

Sala 1 - Sala Europa - Organizaţii Internaţionale. Drept.Economie. Management. Geografie - Geologie. Paleontologie.

Sala 2 - Sala Minerva - Psihologie. Biologie. Botanică. Zoologie. Medicină. Matematică. Astronomie. Fizică. Chimie.

Sala 3 - Sala „G. Dem. Teodorescu” este o sală pentru consultarea publicaţiilor seriale (ziare, reviste de specialitate)

Sala 4 - Sala „Titu Maiorescu” Filosofie. Religie. Sociologie. Politologie. Arheologie. Ştiinţe auxiliare ale istoriei. Istorie

Sala 5 - Sala „Şt. O. Iosif” - Folclor. Artă. Albume de artă. Lingvistică. Literatură

Sala 6 - Sala „C. Rădulescu Motru” (Secţia Pedagogică) oferă spre consultare documente din domeniile psihopedagogiei, învăţământului şi ştiinţelor educaţiei

Sala 7 - Sala „Simion Mehedinţi” (Secţia Pedagogică) pune la dispoziţie materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii, ghiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte americană

Sala 8 - Sala Multimedia „Ing. Petre Badea” - Informatică

Sala 9 - Sala Microformate - Biblioteconomie. Ştiinţa informării.

Sala 10 - Sala „Robert Schuman” - Referinţe Europene

Sala 12 - Sala „Mircea Tomescu” - Energie 

Sala 13 - Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş" - Colecţie Enciclopedică (limbi străine)