Colecţii‎ > ‎

Colecţii Secţia Pedagogică

Colecţii. Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu”

Fondurile fostei Biblioteci Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” sunt în proces de reprelucrare.

Publicaţiile Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu” se regăsesc în catalogul online al Unităţii Centrale a BCU „Carol I”, la codul BU26.

Colecţiile Secţiei Pedagogice cuprind: monografii, manuale, metodici, didactici, cursuri universitare, dicţionare, enciclopedii, ghiduri, tratate, albume etc.

Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu” asigură:

împrumut direct;

- împrumut interbibliotecar naţional de publicaţii- pentru utilizatorii bibliotecilor şi centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar din Bucureşti şi din ţară.

Documente destinate împrumutului:

Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de peste 25.000 volume de cărţi din toate domeniile cunoaşterii (psihopedagogie, învăţământ şi ştiinţele educaţiei, literatură, lingvistică, drept, sociologie, filosofie, istorie, geografie, matematică, politică, economie, management, marketing, comunicare şi relaţii publice, biblioteconomie, afaceri, cultură şi civilizaţie etc.).

Dreptul la împrumut aparţine cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi doctoranzilor.

Publicaţiile Centrului de Împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu” se regăsesc în catalogul online al Unităţii Centrale a BCU „Carol I”, la codul BU26, cu indicativ final CI (carte destinată împrumutului).

Documente în acces direct:

Sălile de lectură ale Secţiei Pedagogice oferă spre consultare peste 5.500 de volume (cărţi, periodice, materiale audiovizuale) din domeniile pedagogiei, psihologiei, învăţământului şi ştiinţelor educaţiei, alături de materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii, ghiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte americană (provenit din donaţia oferită de Ambasada SUA la Bucureşti fostei Biblioteci Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, în cadrul proiectului „American Corner”).

Cele două săli de lectură - 6 (Sala C. Rădulescu-Motru”) şi 7 (Sala „Simion Mehedinţi”) dispun de câte 40 de locuri fiecare.

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” deţine şi un important fond de carte veche şi rară gestionat şi valorificat de Serviciul Bibliofilie al BCU „Carol I”. Colecţia de carte bibliofilă şi manuscrise este accesibilă cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor care elaborează lucrări de licenţă sau pentru realizarea unor seminarii speciale, în condiţiile prevăzute la art. 59 (c–f) al Regulamemtul de organizare şi funcţionare al BCU „Carol I”.

 

* Cadrele didactice universitare, doctoranzii şi cercetătorii pot consulta şi colecţiile de carte străină existente în Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” a BCU „Carol I”. (Corp Fundaţie - Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureşti).

** Utilizatorii Secţiei Pedagogice pot beneficia de toate facilităţile oferite de BCU „Carol I”: acces la Internet, închiriere laptop, posibilităţi de printare/ scanare, închiriere cabinet individual de studiu, fotografiere digitală sau cu aparat propriu (contra cost).