REGLEMENTĂRI SPECIFICE CENTRULUI DE ÎMPRUMUT AL SECŢIEI PEDAGOGICE „I.C. Petrescu”

(parter, intrare prin Corp Boema - Str. Rosetti nr. 2-6, sector 1)

Tel: 021 3131605 / interior 286 - Centrul de Împrumut (Serviciul Relaţii cu Utilizatorii)

 

 Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu” asigură:

împrumutul direct pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorii din reţeaua Ministerului Educaţiei şi doctoranzi, din Bucureşti şi din ţară;

- împrumutul interbibliotecar naţional de publicaţii destinat utilizatorilor bibliotecilor şi centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar din Bucureşti şi din ţară. Publicaţiile împrumutate bibliotecilor din ţară se consultă de către utilizatorii acestora numai în sălile de lectură.

 Număr de volume destinate împrumutului: peste 25.000 unităţi biblioteconomice. Publicaţiile Centrului de Împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu” se regăsesc în catalogul online al Unităţii Centrale a BCU „Carol I”, la codul BU26, cu indicativ final CI (carte destinată împrumutului).

 Program cu publicul: Luni - Vineri: 10.00 - 18.00

 Eliberare permis de bibliotecă/ Categorii de utilizatori/ Tarife:

- Permisul se eliberează şi se vizează pentru cadre didactice, doctoranzi şi cercetători din reţeaua Ministerului Educaţiei, în urma achitării unei taxe stabilite la începutul fiecărui an universitar, în conformitate cu Legea nr. 205/2001.

- Permisul conferă acces la serviciile de lectură şi împrumut la domiciliu; şi drept de lectură în Unitatea Centrală a BCU „Carol I” din Bucureşti.

- Permisul nu este transmisibil.

- Tarife eliberare permis: 25 lei/an universitar; Viză anuală: 10 lei.

Permisele de acces se eliberează în Unitatea Centrală, la Biroul Permise (Corp Boema, str. C.A. Rosetti 2-6, parter, tel. 021 3130661/ interior 289). În Unitatea Centrală, utilizatorii care doresc permis vor participa la un tur de orientare ghidat pentru a cunoaşte serviciile oferite de bibliotecă. După efectuarea turului de orientare, utilizatorii vor primi un tichet ştampilat pe care il vor prezenta la Biroul de Permise.

Turul de orientare se efectuează din oră în oră, în funcţie de programul Biroului de Permise (începând cu ora 9.00).

Ultimul tur de orientare: Luni şi  Joi - la ora 15.00; Marţi - la ora 19.00; Miercuri - la ora 17.00; Vineri - la ora 12.00.

Documente necesare pentru eliberarea permisului:

- cadre didactice preuniversitare, universitare, cercetători: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, legitimaţie de serviciu; 

- doctoranzi: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, adeverinţă de înscriere la doctorat.

* Utilizatorii pot solicita, pe loc sau telefonic (021.3132557 / interior 291), informaţii referitoare la: orarul bibliotecii; condiţiile de acces în bibliotecă; colecţiile bibliotecii; cataloagele bibliotecii şi modalităţi de consultare; serviciile oferite; date despre alte biblioteci şi centre de informare, la nivel naţional şi internaţional.

Pentru informaţii pe loc, în Unitatea Centrală, utilizatorii se pot adresa bibliotecarului din zonele următoare: Informaţii acces, Catalog informatizat, Servicii de referinţe,  situate la parter, Corp Boema.

** În vederea înscrierii utilizatorilor la Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu” este necesară prezentarea cărţii de identitate şi a legitimaţiei de serviciu (pentru cadrele didactice şi cercetători), respectiv a adeverinţei de înscriere la doctorat (pentru doctoranzi).

Utilizatorii au obligaţia:

- Să prezinte permisul de bibliotecă pentru efectuarea oricărei tranzacţii de împrumut.

- Să semnaleze pierderea acestuia, schimbări ale datelor personale (buletin/carte de identitate, domiciliu, număr de telefon etc.) în vederea actualizării fişei de cititor.

 Împrumutul  de publicaţii:

- Utilizatorii Centrului de Împrumut al Secţiei Pedagogice “I.C. Petrescu” pot împrumuta publicaţii aflate numai în colecţiile proprii.

- Numărul cărţilor care pot fi împrumutate simultan este de 5, termenul de împrumut fiind de 20 de zile calendaristice.

- Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice “I.C. Petrescu” îşi rezervă dreptul de a împrumuta pe termene mai scurte publicaţii intens solicitate şi aflate în număr mic de exemplare în colecţie.

Utilizatorii au obligaţia:

- Să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă deteriorări, să restituie publicaţiile împrumutate la termenele stabilite.

- Nerespectarea acestor prevederi conduce la anularea dreptului de împrumut.

Restituirea publicaţiilor/ Prelungiri/ Penalităţi:

- Se efectuează la termenele stabilite. Nerespectarea termenului de restituire a publicaţiilor se sancţionează cu amendă de 1 leu/zi pentru fiecare volum, pentru fiecare zi de întârziere, până la 50% din valoarea de inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.

- Perioada de utilizare poate fi prelungită o singură dată, pentru încă 14 zile, numai cu prezentarea cărţilor şi numai dacă termenul de restituire nu a expirat sau dacă publicaţia nu este rezervată.

Utilizatorii au obligaţia:

- Să restituie orice publicaţie împrumutată înaintea împlinirii termenului de restituire, în cazul operaţiunilor de inventariere, verificare şi control.

 Rezervarea publicaţiilor:

- Pentru publicaţiile împrumutate altor utilizatori se pot solicita rezervări. Rezervarea este valabilă pentru o perioadă de 5 zile de la restituire, pentru fiecare carte.

 Întârzierea restituirii publicaţiilor împrumutate: Se sancţionează conform prevederilor Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Pierderea sau deteriorarea publicaţiilor: Se sancţionează conform prevederilor Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare.