Invitaţie de participare privind achiziţia de prestari servicii de verificarea la recepţia şi darea în exploatare a instalaţiilor de legare la pământ (servicii de testare nedistructiva) din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

ĉ
Bcub Carol I,
9 oct. 2014, 00:53